Najnovije vijesti

Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona

05/10/2021 | objavio Radio Gradačac
Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona
Tuzlanski kanton

Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona

1. U Javnom pozivu za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona, objavljenom dana 01.10.2021. godine, mijenja se tekst: u tački III Javnog poziva tekst koji glasi: „Projektna dokumentacija (predmjer i predračun radova za mjeru na koju se odnosi aplikacija) – predmjer i predračun potpisan i ovjeren od strane ovlaštene institucije iz registra projektanata kojima je dato ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja – https://fmpu.gov.ba/wp-content/uploads/2021/07/Registar-ovlastenja-Projektovanje-07072021.html, ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog poziva”, te isti glasi:

” Projektna dokumentacija (predmjer i predračun radova za mjeru na koju se odnosi aplikacija) – predmjer i predračun potpisan i ovjeren od strane ovlaštene institucije iz registra projektanata kojima je dato ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja – https://fmpu.gov.ba/wp-content/uploads/2021/07/Registar-ovlastenja-Projektovanje-07072021.html ili pravnog lica registrovanog za projektovanje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog poziva (dostavlja se nakon obavijesti o odobravanju sredstava).”

2. Prijavni obrazac se mijenja na način: dodaje se rubrika: Mjera za koju se aplicira, a koja glasi:

Predmetnim javnim pozivom moguće je sufinansirati sljedeće mjere povećanja energijske efikasnosti
(naznačiti ”x” na kućici za koju predmetnu mjeru kandidat aplicira)

Poticanje obnove vanjske ovojnice stambenih objekata ⌂ termoizolacija zidova, krovova i potkrovlja
⌂ zamjena vanjskih vrata i prozora
Poticanje zamjene sistema grijanja ⌂zamjena jednobrzinskih/trobrzinskih cirkulacionih pumpi sistema grijanja sa pumpama sa frekventnom regulacijom obrtaja
⌂ugradnja kompaktne toplotne podstanice (priključenje objekta na sistem daljinskog grijanja)
Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije ⌂ugradnja solarnih toplovodnih kolektora kao podrška sistemima grijanja i/ili pripremi potrošnje tople vode
⌂ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje
⌂zamjena kotlova sa fosilnih goriva, kotlovima ili pećima na goriva obnovljivih izvora energije (biomasa)
⌂ solarni fotonaponski sistemi (to jest krovni solarni PV sistemi isključivo namijenjeni za sopstvenu upotrebu električne energije).

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube