Najnovije vijesti

Obavijest o terminima održavanja intervjua za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac

17/01/2021 | objavio Radio Gradačac
Obavijest o terminima održavanja intervjua za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Komisija za izbore i imenovanja obavještava kandidate prijavljene na Javni poziv za imenovanje vanjskih članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Gradačac objavljenog 29.12.2020. godine o terminima održavanja intervjua:

 

R.B

 

Termin održavanja intervjua

 

 

Naziv Komisije

1. 19.01.2021. godine (utorak) u 13:00h Komisija za Statut i opća akta
2. 19.01.2021. godine (utorak) u 13:40h Komisija za ekonomsku i finansijsku politiku
3 19.01.2021. godine (utorak) u 14:30h Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja
4. 20.01.2021. godine (srijeda) u 13:00h. Komisija za poljoprivredu i šumarstvo
5. 20.01.2021.godine (srijeda) u 13:30h. Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju
6. 20.01. 2021.godine (srijeda) u 14:15h Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanskih prava, predstavke i pritužbe građana;

Komisija za za priznanja i nazive;

Komisija za jednakopravnost spolova;

Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika;

Komisija za mlade

Intervjui sa kandidatima će se održati u naznačenim terminima u prostorijama Stručne službe Gradskog vijeća.

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog poziva:

1.     Fatmir Hrštić

2.     Nadira Duraković

3.     Hazim Novalić

4.     Almira Berberović

5.     Nedžad Fazlić

6.     Dženana Sinanović

7.     Kadira Džekušić

8.     Adisa Pašalić

9.     Jasmin Brkić

10.   Nerma Hasanbašić

11.   Adina Huskić

12.   Amela Sivić

13.   Adela Mustafagić Šaldić

14.   Nakiba Peštalić

15.   Zumreta Aljkanović

16.   Ismet Hasić

17.   Elmir Omeragić

18.   Azra Hasanović

19.   Amela Mujić

20.   Sead Osmanović

21.   Razim Omeragić

22.   Jakub Džinić

23.   Vahidin Mehić

24.   Amra Mujkanović

25.   Emina Gibić

26.   Sabina Aličehić

27.   Nihad Vejzović

28.   Munever Beširović

29.   Muharem Hasić

30.   Alma Bahić

31.   Lejla Kujraković

32.   Mirza Jašarević

33.   Hasan Delić

34.   Senada Suljkanović

35.   Amira Huseinbašić

36.   Isad Djedović

37.   Kenan Huseinbašić

38.   Belma Kamberović

39.   Ibrahim Huskić

40.   Armin Bijelić

41.   Ahmo Numanović

42.   Mihret Sinanović

43.   Nasira Hećimović

44.   Esma Mujčinović

45.   Enisa M.Halilović

46.   Amir Šišić

47.   Tarik Suljkanović

48.   Osman Osmić

49.   Amela Avdić Unkić

50.   Suad Krajnović

51.   Predrag Lazić

52.   Muamer Subašić

53.   Amra Hasić

54.   Selmir Idrizović

55.   Almedina Ajkunić

56.   Edin Ibrahimović

57.   Merima Ahmetašević

58.   Edin H.Muhamedović

59.   Jasmina Sulejmen

60.   Merima Skoždopolj

61.   Zerina Bahić

62.   Dževad Selimović

63.   Semir Omeragić

Kandati koji ne ispunjavaju uslove Javnog poziva o razlozima neispunjavanja uslova će biti obaviješteni putem pošte.

Radio Gradačac / Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac

Comments are closed.

YouTube