Najnovije vijesti

Obavijest za organizacije civilnog društva i nevladine organizacije (udruženja i fonadacije)

31/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Obavijest za organizacije civilnog društva i nevladine organizacije (udruženja i fonadacije)
GRADAČAC

Grad Gradačac obavještava organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) koje su u 2019. godini  koristili sredstva  iz Budžeta Grada Gradačac da su obavezne dostaviti  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa članom III Odluke kojom su im odorena sredstva, a  koji glasi:

„Korisnici odobrenih sredstava su dužni dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  Grada Gradačac dostavljanjem  izvještaja, računa-ugovora kao i dokaza o izvršenom plaćanju roba i usluga.  Pravdanje odobrenih sredstava je uslov za odobravanje sljedeće tranše“.

Shodno gore navedenom OCD/NVO koje do 29.1.2020. godine nisu dostavile  izvještaj i potrebnu dokumentaciju, odnosno koje nisu postupile po pozivu ove Službe  za dostavu izvještaja i  dokaza o namjenskom utrošku sredstava  kao i potrebne normativne akte Udruženja, OBAVEZNE SU da do 15.2.2020. dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Statut Udruženja;
  2. Rješenje o registraciji Udruženja, ukoliko je bilo promjena u upravljačkoj strukturi  i rješenje o prijavljenim promjenama:
  3. Uvjerenje Porezne uprave – Id.broj;
  4. Zapisnik sa posljednje izborne skupštine  koju ste održali;
  5. Narativni i finansijski izvještaj sa računima – ugovorima i dokazima o izvršenom plaćanju roba i usluga za sredstva koja su vam odobrena iz Budžeta Grada u 2019. godini.

DOWNLOAD
Obrasci za narativni i finansijski izvještaj

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube