Najnovije vijesti

Obavještenje za poljoprivrednike

14/03/2022 | objavio Radio Gradačac
Obavještenje za poljoprivrednike
GRADAČAC

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačca da u narednim danima ne čekajući krajnji rok 31.03.2022. godine, izvrše ažuriranje podataka (obnova gazdinstava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata u nadležnoj Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije.

Ažuriranje podataka u Registru potrebno je obaviti u što kraćem roku kako bi nadležno Kantonalno ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Federalnim institucijama moglo preduzeti aktivnosti koje se odnose na realizaciju planova za proljetnu sjetvu i novčanu podršku u tekućoj godini.

Za detaljnije informacije obratiti se državnom službeniku Zuhdiji Kozici, Stručnom savjetniku za poljoprivredu.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube