Najnovije vijesti

Obavještenji o pripremi terena za deminiranje

14/07/2022 | objavio Radio Gradačac
Obavještenji o pripremi terena za deminiranje
Civilna zaštita

U periodu od 20.05. do 20.07.2022. godine, izviđački tim Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC Regionalnu ured Tuzla u saradnji sa Službom civilne zaštite Grada Gradačac će provoditi operacije netehničkog izviđanja (NTI) na minski sumnjivom području (MSP) Gradačac Zapad (MZ Jasenica, MZ Rajska, MZ Novalići) u gradu Gradačac.

U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na navedenom području, mole se svi građani da sva saznanja ili sumnje na miniranost i postojanje  mina prijave izviđačkom timu na terenu ili na kontakt telefone:

– SLUŽBA CZ GRADA GRADAČAC – 121 ili 035-816-985,

– BHMAC RU TUZLA – 035-294-249, 035-294-250

ili e.mail: cz.gradacac@bih.net.ba i ru_tuzla@bhmac.org

Radio Gradačac / Služba CZ Gradačac

Comments are closed.

YouTube