Najnovije vijesti

Objavljen Javni poziv za finasiranje kapitalnih projekata mjesnih zajednica

19/06/2019 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Javni poziv za finasiranje kapitalnih projekata mjesnih zajednica
GRADAČAC

Gradonačelnik Gradačca objavio je dana 17.6.2019. godine Javni poziv za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2019. godinu. 

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva neprofitnim organizacijama u iznosu od 150.000,00 KM za  finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta mjesnih zajednica, i to:

a) sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme);

b) održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ, ukoliko im se posebnim aktom prenesu nadležnosti za ove poslove;

c) sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice.

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Gradačca mogu podnijeti mjesne zajednice upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac.

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačca iznosi 10.000,00 KM.

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti u Šalter sali Grada Gradačca i na službenoj web stranici www.gradacac.ba. Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti i BIZ ili na telefon: 035-369-750.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu, sa naznakom Prijava na Javni poziv – Komisiji za provođenje javnog poziva, «Ne otvaraj». Adresa: Grad Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave i prijave dostavljene nakon 2.7.2019. godine  neće biti razmatrane.

Radio Gradačac / gradacac.ba

Comments are closed.

YouTube