Najnovije vijesti

Objavljen Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć demobilisanim borcima

20/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć demobilisanim borcima
FBiH/BiH

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata objavilo je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći demobilisanim borcima.

Kako saznaje Radio Gradačac, jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica će biti odobrene na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ,,Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica” utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.12.2017. godine.

Na web stranici Federalnog ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata nalazi se takst Javnog poziva i formular Prijave u kojem se navodi koja je dokumentacija potrebna.

Članovi Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ općine Gradačac kako bi na vrijeme prikupili potrebnu dokumentaciju Prijavni obrazac mogu preuzeti u prostorijama JOB „Unija veterana“ Gradačac (zgrada Crvene škole).

 

Radio Gradačac / Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata / JOB “Unija veterana” općine Gradačac

Comments are closed.

YouTube