Najnovije vijesti

Objavljen Javni poziv za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica

08/06/2018 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Javni poziv za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica
GRADAČAC

Općinski načelnik Općine Gradačac je dana 7.6.2018. godine,  objavio Javni poziv za odabir kapitalnih  programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa ekonomske pozicije: 615311 – kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 100.000,00 KM za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta mjesnih zajednica, i to za:

  1. – sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave (društveni domovi i drugi objekti u vlasništvu MZ, kao i nabavka opreme);
  2. – održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta (poligoni, igrališta) u MZ, ukoliko im se posebnim aktom prenesu nadležnosti za ove poslove;
  3. – sanacija divljih deponija u MZ;
  4. – održavanje vodotoka, javnih bunara i mjesnih izvorišta;
  5. – uređenje zelenih javnih površina, uređenje mjesnih groblja, sanacija mjesnih spomen obilježja;
  6. – izrada projektne dokumentacije i elaborata.

 

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti   mjesne zajednice upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac. Potencijalni korisnik može podnijeti više prijedloga/programa, ali se sredstva mogu odobriti za finansiranje/sufinasiranje maksimalno dva programa/projekta. U ovom slučaju mjesna zajednica za svaki program/projekat aplicira posebno.

Maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta općine Gradačac iznosi 7.000,00KM.

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti u Šalter sali Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac (www.gradacac.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti  i BIZ ili na telefon: 035-369-750.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  u zapečaćenoj koverti, preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac, sa  naznakom  Prijava na Javni  poziv – Komisiji za provođenje javnog poziva, «Ne otvaraj». Adresa: Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Nepotpune prijave i prijave dostavljene nakon 22.6.2018. godine  neće biti razmatrane, saopćeno je na službenoj web stranici Općine Gradačac.

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti OVDJE

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube