Najnovije vijesti

Objavljen javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

08/07/2020 | objavio Radio Gradačac
Objavljen javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca
Tuzlanski kanton

Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih borac 2020 objavljen je danas na web stranici Službe za zapošljavanje TK i stranici Vlade TK i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (prijave se podnose zaključno sa 23.7.2020. godine).

Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Vladom Kantona, odnosno Ministarstvom za boračka pitanja svake godine realizuje Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Program je namijenjen poslodavcima sa područja TK koji uredno izmiruju poreze i doprinose i nemaju dugovanja ili svoj dug Poreznoj upravi isplaćuju u ratama. Sa druge strane korisnici Programa su nezaposlene osobe sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom koje su odradile pripravnički staž i traže zaposlenje.

Za sufinansiranje izdvojeno je ukupno 400 hiljada KM, Federalni zavod je izdvojio 200 a Ministarstvo preostalih 200 hiljada maraka, saopćeno je iz JU Služba za zapošljavanje TK.

U okviru Programa predviđena su zapošljavanja na period od 12 mjeseci, a visina mjesečne naknade koja se sufinansira iznosi nešto malo više od 1280 KM za višu i visoku stručnu spremu, a 966 KM za srednju.

Prijavni obrazac i izjavu za apliciranje, kao i više informacija zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici, kao i lično u prostorijama općinskih biroa za zapošljavanje.

 

Radio Gradačac / Služba za zapošljavanje TK

 

Comments are closed.

YouTube