Najnovije vijesti

Objavljen Konkurs Grada Gradačac za dodjelu stipendija učenicima i studentima

15/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Konkurs Grada Gradačac za dodjelu stipendija učenicima i studentima
GRADAČAC

Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  dana 14 10. 2020. godine raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2020/21. godinu.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

Bit će dodijeljeno 132 stipendije u šest kategorija. Iznos  stipendije za učenike  je 400 KM u  isplatama od 50,00 KM, a za studente je 800 KM u  isplatama od 100,00 KM.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad  učenici generacije  nastavljaju studij izvan BiH.

Konkurs  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja  na oglasnoj  tabli Grada Gradačca, info panou i internetskoj stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Krajni rok za dostavu prijava je 13.11. 2020. godine.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za  stipendiju Grada Gradačac» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira,  podnose se   na šalteru 6.  u Šalter sali Grada Gradačac ili putem pošte na adresu: Grad Gradačac, Gradska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K. Gradaščevića 54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Grada Gradačac  objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou  i internetskoj stranici Grada  Gradačac (www.gradacac.ba)  u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

Tekst konkursa možete pročitati OVDJE

Radio Gradačac / Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Comments are closed.

YouTube