Najnovije vijesti

Objavljen Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

15/10/2019 | objavio Radio Gradačac
Objavljen Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima
GRADAČAC

Gradska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  je u utorak, 15. 10. 2019. godine raspisala Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2019/20. godinu.

Pravo na stipendiju Grada Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

Iznos  stipendije za učenike  je  400,00  (četiristotine) KM u  isplatama od 50,00 KM, a za studente je 800,00 (osamstotina) KM u  isplatama od 100,00  KM. U ove svrhe biće izdvojeno 98.000 KM za ukupno 131 stipendiju, od čega 17 za učenike srednjih škola i 114 za studente.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad  učenici generacije  nastavljaju studij izvan BiH.

KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA:

Kategorija 1: Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje – 9 stipendija,

Kategorija 2: Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9,00 i više – 10 stipendija,

Kategorija 3: Studenti I godine studija/ brucoši – 20 stipendija,

Kategorija 4: Studenti II do VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja – 30 stipendija,

Kategorija 5: Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite – 42 stipendije, (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-14 stipendija / JOB –12, ODB-12/)

Kategorija 6: Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz socijalno ugroženih porodica – 20 stipendija, (korisnici stalne socijalne pomoći, djeca bez oba roditelja, djeca  na porodičnom/domskom smještaju, učenici/studenti iz romskih porodica).

Konkurs  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Gradačca, info panou i internetskoj  stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba). Krajni rok za dostavu prijava je 14.11.2019. godine.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za  stipendiju Grada Gradačac» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira, podnose se na šalteru 6. u Šalter sali Grada Gradačac ili putem pošte na adresu: Grad Gradačac, Gradska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića  54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Grada Gradačac objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou  i internetskoj stranici Grada  Gradačac (www.gradacac.ba)  u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube
Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp