Najnovije vijesti

Objavljena Konačna rang lista za školsku/akademsku 2023/24. godinu

25/02/2024 | objavio Radio Gradačac
Objavljena Konačna rang lista za školsku/akademsku 2023/24. godinu
GRADAČAC

Na  osnovu   člana   15.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj: 11/21,),  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2023/24. godinu, (“Službeni glasnik  Grada Gradačac”,broj:7/23) i Pravilnika o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac, (“Službeni  glasnik Grada Gradačac, broj: 3/22) , Gradonačelnik, objavljuje:

KONAČNU  RANG LISTU
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2023/24. godinu

 

Stipendije se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

KATEGORIJA I  –  učenici generacije,

KATEGORIJA II – studenti sa ostvarenom proječnom ocjenom 9 i više u prethodnoj akademskoj godini,

KATEGORIJA III – studenti I godine studiranja/brucoši,

KATEGORIJA  IV – studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja, 

KATEGORIJA V – studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite, 

KATEGORIJA VI – učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica.

 

DOWNLOAD

Kompletne rang liste po kategorijama

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube