Najnovije vijesti

Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac

06/02/2020 | objavio Radio Gradačac
Objavljene Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Gradačac
GRADAČAC

Na osnovu člana 14. stav 5. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac (“Službeni glasnik općine  Gradačac”, broj 5/2013,), Komisija gradskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu objavila je Konačne rang liste kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019/2020. godinu.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija će se obaviti u petak 14. februara 2020. godine u 14:00 sati u sali «Gradačačkog sajma». Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati su obavezni na uvid predočiti ličnu kartu. Ugovor o stipendiranju za malodobne korisnike stipendije  potpisuje roditelj/staratelj.

Kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati (kancelarija broj 19) sve  do 29. februara 2020. godine. Naknon isteka ovog roka smatraće se da je kandidat odustatao od stipendije, navode iz nagležne gradske službe.

Konačne rang liste kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019/2020. godinu možete pogledati OVDJE.

Radio Gradačac / Grad Gradačac 

Comments are closed.

YouTube