Najnovije vijesti

Obuka za CNC-operatere

17/01/2023 | objavio Radio Gradačac
Obuka za CNC-operatere
Biznis

JAVNI POZIV – OBUKA ZA CNC OPERATERE

 

I Opšte informacije:

Trening centar u Gradačcu (Centar za podršku edukaciji stručnog osposobljavanja) će pokrenuti treći krug obuke za CNC operatere. Program obuke je pripremljen u saradnji između privatnog sektora, UNDP-a , Grada Gradačac i TIKA-e. Svrha programa jeste da se obuči deficitaran kadar, tačnije CNC operateri koji trenutno nedostaju na tržištu rada. Program će trajati 320 sati kroz 16 sedmica (20 sati sedmično / svaki radni dan od 17:00 – 21:00h) i do njihovog završetka učesnici u programu će savladati potrebne vještine za upravljanje CNC mašinama

Tematske cjeline će biti podijeljene u više podtema, a to su: tehničko crtanje; kontrola i mjerenje; rezni i stezni alati; materijali; tehnologija obrade; principi CNC programiranja.

Trajanje i mjesto održavanja obuke:

–        Planirani početak: Februar 2023.

–        Završetak: četiri mjeseca od početka obuke

–        Lokacija: Trening centar u Gradačcu (bivši srednjoškolski centar) Ulica Vl bataljona b.b.

Broj raspoloživih mjesta za polaznike : 16 polaznika podijeljenih u grupe.

 

II Profil traženih kandidata za obuku:

Potencijalni kandidati koji imaju namjeru da se prijave na obuku moraju ispunjavati sledeće kriterije:

a)       Završena srednja škola ili potvrda da kandidat u Maju 2023, završava srednjoškolsko obrazovanje sledećih smjerova: mašinski tehničar-operater – CNC mašina, mašinski tehničar  za kompjutersko projektovanje, bravar-metalostrugar,metalostrugar i metaloglodač,

b)      Minimalna prosječna ocjena u stručnim predmetima : 3,5,

c)      Trajno naseljen u BiH.

 

Proces selekcije :

Selekcija kandidata će se odvijati na sljedeći način :

a) Pregled prijava kako bi se ustanovilo da su zadovoljeni kriteriji za traženi profil;

b) Pismeni test za ocjenu trenutnog znanja iz predmeta : tehničko crtanje , tehnologija obrade mašinski elementi i materijali; Intervju sa svakim potencijalnim kandidatom pred panelom koji će činiti tehnički predstavnici Trening centra;

Prednost prilikom odabira će imati ženski kandidati i nezaposlene osobe.

 

III Podnošenje prijava:

a)      Prijave potrebno slati na sledeće elektronske adrese :

–        senad_gr@hotmail.com

–        elmedin.fazlic@tmd-ags.ba

–        ismet.bristric@tmd-ags.ba

 

b)      prijava treba da sadrži:

–        Popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na www.gradacac.ba),

–        Skenirana kopija srednjoškolske diplome;

–        Skenirano svjedočanstvo sa ocjenama iz zadnje dvije godine školovanja (treća i četvrta ili druga i treća, ako je smijer trogodišnji).

Oni kandidati koji u trenutku prijave još nisu dobili srednjoškolsko svjedočanstvo, mogu priložiti potvrdu od direktora škole da će im ono biti izdato na kraju školske godine, uz skenirane ocjene sa polugodišta.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na info tabli ispred Grada Gradačca.

 

ΝΑΡΟΜΕΝΑ:

–        Treći  krug obuke se sufinansira sredstvima TIKA-e, kroz projekat koji vodi UNDP tako da će izabrani polaznici  od ukupnog iznosa obuke koja iznosi  2400,00 KM imati obavezu plaćanja samo određenog dijela  u iznosu od 500,00 KM

–        Izabrani polaznici koji iz neopravdanih razloga budu propustili nastavu/obuku biti će  udaljeni sa obuke, a ugovor će se sklopiti sa sljedećim rangiranim kandidatima prema bodovanju sa prethodno urađenog pismenog testa i intervjua

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od planiranog broja , prednost će imati kandidati koji su duže vremena proveli na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Ukoliko broj prijavljenih kandidata sa završenom srednjom školom iz tačke A. “Profil traženih kandidata za obuku” ne bude dovoljan, u obzir će se uzeti kandidati sa završenom drugom srednjom stručnom spremom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeći broj telefona:

–        062/ 411-459  – Senad Omeragić

–        061/ 089-760 – Elmedin Fazlić

 

DOWNLOAD

Prijavni obrazac

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube