Najnovije vijesti

Obuka za vijećnike OV Gradačac o ulozi i finansiranju civilnog sektora

09/05/2018 | objavio Radio Gradačac
Obuka za vijećnike OV Gradačac o ulozi i finansiranju civilnog sektora
Gradsko vijeće

Savez općina i gradova Federacije BiH organizovao je danas za vijećnike Općinskog vijeća Gradačac obuku o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava. Riječ je o praktičnoj obuci o ulozi organizacija civilnog društva u razvojnim procesima na lokalnom nivou i prednostima transparentne dodjele javnih sredstava u skladu sa LOD metodologijom.

Radi se o aktuelnoj temi, rekla je za Radio Gradačac istakla Amra Hamzić, edukator Saveza općina i gradova FBiH, jer postoji sve više zainteresovanost struktura u općinama, pa i općinskih vijećnika, da se sredstva dodjeljuju kroz javne pozive, da to bude konkurentski transparentno i naravno na partnerski orjentisanom principu. Edukacija je posvećena ulozi vijećnika u tom procesu u svim njegovim ciklusima.

Obuka je organizovana u okviru projekta ReLOaD u koji su uključene brojne jedinica lokalne samouprave u oba bh. entiteta. Hamzić je kao veoma bitno istakla sve veći broj općina/gradova koje se odlučuju za ovaj pristup primjene LOD metodologije, transparentni pristup koji podrazumijeva raspisivanje javnih poziva, definisane pravilnike i strateška opredjeljenja.

Iako je tema obuke ocijenjena aktuelnom, tek manji broj vijećnika Općinskog vijeća pokazao je intreresovanje i prisustvovao edukaciji. Inače, općina Gradačac, kao dio projekta ReLOaD, u obavezi je da usvoji i provodi mehanizme koji će osigurati transparentno finansiranje civilnog sektora.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube