Najnovije vijesti

Od naredne školske godine jedinstveni udžbenici u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

26/06/2020 | objavio Radio Gradačac
Od naredne školske godine jedinstveni udžbenici u osnovnim školama Tuzlanskog kantona
Servisne informacije

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organiziralo je press konferenciju povodom donošenja Odluke o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021.godini i utvrđivanja Spiska udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini.

Press konferenciji su prisustvovali Fahreta Brašnjić-ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Midhat Čaušević-predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona i Nikola Čiča-direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Ministrica Brašnjić je istakla da je „odluka o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini donesena u skladu sa članom 46. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Odlukom je utvrđen Spisak udžbenika/radnih udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2020/2021.godini, po principu jedan udžbenik u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Prethodno je na Skupština Tuzlanskog kantona, 2.11.2019. godine usvojila Zaključak kojim je podržan prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o poduzimanju aktivnosti da se od školske 2020/2021.godine u osnovnim školama u svim razredima koristi isti udžbenik po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika. Izmjenama i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da u školama čiji je osnivač Skuština Kantona koristi se udžbenik/radni udžbenik u skladu sa odlukom Ministarstva, koja se donosi najkasnije 60 dana prije početka školske godine.

Ministarstvo je imenovalo Komisiju sačinjenu od strane predstavnika Ministarstva, Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda sa zadatkom da  utvrdi najzastupljeniji udžbenik za sve nastavne predmete i sve razrede, na osnovu spiskova škola.

Komisija je obradila podatke i dostavila precizan izvještaj o broju učenika koji koristi svaki udžbenik u ovoj školskoj godini.

Udžbenik koji je najzastupljeniji u ovoj školskoj godini, a istovremeno se nalazi na utvrđenom Spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koristit će se u školskoj 2020/2021. godini“.

Odluka i Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini mogu se preuzeti sa službene stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (Odluka).


Spisak udžbenika


Radio Gradačac / Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

Comments are closed.

YouTube