Najnovije vijesti

Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava za podršku povratku prognanih lica

28/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Odluka o izboru korisnika donacija grant sredstava za podršku povratku prognanih lica
Tuzlanski kanton

Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica” imenovana rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-11-17941/20 od 16.06.2020. godine, donijela je Odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica”.

Po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ na ime održivog povratka za povratnike – fizička lica, izabrani su korisnici čija imena možete pročitati OVDJE

Komisija zadržava pravo da isključi korisnike koji dobiju donaciju na osnovu netačnih podataka, lažnih izjava ili usmjere donaciju u nenamjenske svrhe, u skladu sa članom 28. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH.

Nakon završenog postupka po žalbama, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će sa korisnicima zaključiti ugovor o donaciji finansijskih sredstava na ime održivog povratka za povratnike – fizička lica na području općina/gradova Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratila se u svoja prijeratna prebivališta.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Dnevni Avaz”.

Žalba se podnosi na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak, ulica Rudarska br. 57 – 75000 Tuzla.

Radio Gradačac / Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Comments are closed.

YouTube