Najnovije vijesti

Odobrena sredstva za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih branilaca

09/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Odobrena sredstva za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih branilaca
Tuzlanski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskg kantona uputilo je poziv kandidati kojima su Konačnom rang listom (broj: D-15/1-41-024187-18-KL) od 05.12.2018. godine odobrena finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, da se jave u nadležnu općinsku/gradsku Službu za boračko – invalidsku zaštitu, radi potpisivanja ugovora o dodjeli finansijskih sredstava počev od 10.12.2018. godine (ponedjeljak). 

Potpisivanje Ugovora sa pripadnicima boračke populacije kojima su odobrena sredstva će se obaviti u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Gradačac zaključno sa 14.12.2018. godine. Kandidati koji ne potpišu ugovor smatra se da su odustali od sredstava.

Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Gradačac zaprimila je 198 zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini. Nakon obilaska terena zaprimljeni zahtjevi su dostavljeni resornom kantonalnom ministarstvu.

Nakon okončanja postupka Ministarstvo za boračka pitanja TK je objavilo Konačnu rang-lsitu kandidata kojima se za 44 kandidata sa područja općine Gradačac odobrava pravo na dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 132.712,00 KM.

Konačnu rang-listu možete pogledati OVDJE

Radio Gradačac / Služba za društvene djelatnosti i biz Gradačac

Comments are closed.

YouTube