Najnovije vijesti

Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

30/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Na 10. redovnoj sjednici gradskog vijeća Grada Gradačac usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 1. januara do 30. septembra ove godine. Kako je istaknuto, od 19.610.097 KM  planiranog budžeta za 2021. godinu za prvih devet mjeseci utrošeno je 10.760.269 maraka, što predstavlja realizaciju od 54,9%. U posmatranom periodu ostvaren je suficit od oko 970 hiljada maraka.

Najznačajniji dio uloženih sredstava u III kvartalu 2021. godine odnosi se na ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno na rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 2.294.666,00 KM. Obaveze za finansiranje projekata komunalne infrastrukture, izmiruju se prema utvrđenom planu dinamike realizacije. Ukupne evidentirane obaveze sa stanjem 30.09.2021. godine iznose 5.113.203 KM.

Donošenje odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021-2022. godinu bila je tema o kojoj su vijećnici vodili dužu raspravu. Usvojen je amandman Kluba vijećnika Socijaldeomokrata BiH (SD BiH) o povećanju iznosa stipendije, sa 70 na 100 maraka za učenike i sa 120 na 150 KM za studente, uz predloženi zaključak većine u Gradskom vijeću da se nedostajuća sredstva obezbijede iz vijećničkih paušala.

Ukupno će biti dodijeljeno 116 stipendija za što će se u budžetu izdvojiti oko 134.000 KM. Dodjeljuje se 13 učeničkih i 103 stipendije studentima. Stipendije će se isplaćivati u osam mjesečnih rata i iznosu od po 100 KM za učenike i 150 maraka za studente.

Na današnjoj sjednici usvojeno je nekoliko odluka koje omogućavaju nastavak realizacije projekata vodosnabdijevanja i izgradnje kanalizacione mreže. Podržan je i prijedlog Odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje gradskog groblja. Današnjom odlukom o zamjeni zemljišta omogućena je izgradnja fiskulturne sale za školu u Vidi 1 i društvenog doma u Novalićima. Vijećnici su upoznati i sa stanjem u oblasti boračko-invalidske zaštite na području grada Gradačca.

Nakon  obavljene rasprave i uloženih amandmana predlagač je prije glasanja, zbog  dorade predloženog materijala, povukao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

Na početku sjednice svečanu izjavu je dao novi vijećnik Amir Pašalić iz Pokreta demokratske akcije (PDA) koji je zamijenio Dženada Klopića nakon podnošenja ostavke.

Snimak 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac možete poslušati u prijepodnevnom programu Radio Gradačca u srijedu (1. decembra) od 10:00 sati.

 

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube