Najnovije vijesti

Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

03/03/2022 | objavio Radio Gradačac
Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Danas je održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac, na kojoj su gradski vijećnici razmatrali 19 tačaka dnevnog reda.

Vijećnici su razmatrali i usvojili nekoliko odluka koje se tiču visine zakupnine za izdavanje u zakup javnih površina, neizgrađenog gradskog zemljišta i naknade za taxi stajališta. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti JP “Parkinzi” za investiciona ulaganja u objekat Sportske dvorane, a koja se odnosi na renoviranje sanitarnog čvora i strujnog ormara u iznosu od 10.000 KM.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o pokretanju inicijative za izmjenu trase autoputa Tuzla-Brčko-Orašje kojom se insistira da buduća trasa ovog autoputa na području grada Gradačca bude projektovana i izgrađena u neposrednoj blizini magistralne ceste M-1.8. Tuzla-Brčko-Orašje i na taj način omogući najekonomičniju povezanost privrednih, turističkih i prijevoznih kapaciteta gradova Gradačac i Srebrenik sa Tuzlom kao administrativnim sjedištem Tuzlanskog kantona, kao i sa ostalim dijelovima Tuzlanskog kantona.

Gradsko vijeće je usvojilo i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na cijene vodnih usluga za 2022. godinu.

Imenovana su dva člana Gradske izborne komisije Gradačac kao i zamjenik predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

Vijećnici su usvojili Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2022. godinu i Prijedlog plana poslovanja JP “Komunalac” d.d. Gradačac za 2022. godinu.

Vijeće je upoznato sa Informacijom o stanju poljoprivrednog  i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera, Informacijom o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020/21. godini i Informacijom o provedenim aktivnostima vezanim za inicijativu za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli niz inicijativa i prijedloga.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube