Najnovije vijesti

Održana 2. hitna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

23/02/2021 | objavio Radio Gradačac
Održana 2. hitna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Po drugi put u ovom mjesecu Gradsko vijeće Gradačac razmatralo je način izdavanja u zakup zemljišta za organizovanje pijace na Porebricama. Ovu 2. hitnu sjednicu iniciralo je Gradsko pravobranilaštvo prijedlogom korekcija odluke donesene 4. februara i potom raspisanog javnog oglasa. One se odnose na parcelu površine od oko 10.000 m2 koja je takođe namijenjena za izdavanje, postupak i visinu učešća u postupku licitacije kako bi se osigurala ozbiljnost ponuda.

Na insistiranje vijećnika Armina Tokića (SDA), gradski pravobranilac Mersed Sokoljaković je pojasnio kako je podneseni prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom, a nadležnost nad postupkom imaju Gradska služba i Gradonačelnik.

Iako se Gradsko vijeće opredjelilo da putem javne licitacije dodijeli parcele na Porebricama bilo je i prijedloga za produženje ugovora postojećem zakupcu (Nova pijaca doo) do 12 mjeseci. Vijećnik Ensar Mešanović (NiP) predložio je da se u tom periodu analizira situacija i predloži odgovarajuća odluka, što nije podržano ni od strane vijećnika ni od nadležne Službe.

Tokom diskusije vijećnici iz Kluba SDBiH su istakli potrebu izrade općih akata koji bi regulisali postupak licitacije gradske imovine čime bi se izbjegli ishitreni postupci i nekvalitetne odluke.

Na kraju hitnog zasjedanja sa 17 “za” i 11 uzdržanih vijećnika prihvaćene su izmjene Odluke uz zaključak da će licitacija, ukoliko dođe do zlupotrebe procedure, biti poništena. Zaduženi su gradonačelnik i nadležne službe da do eventualnog raspisivanja ponovljene licitacije izrade Pravilnik koji će decidno regulisati konkursnu proceduru.

U skladu sa izmjenom licitacija bi se mogla održati 12. marta.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube