Najnovije vijesti

Održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

01/03/2023 | objavio Radio Gradačac
Održana 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Na jučerašnjoj 22. redovnoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatrali su 17 tačaka dnevnog reda.

Nakon kvalitetne i iscrpne rasprave uz nekoliko amndmana usvojena je prva tačka dnevnog reda Prijedlog odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac. Također vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stanju bezbijednosti na području grada Gradačac za period januar-decembar 2022. godine.

Usvojen je Prijedlog programa održavanja riječnih korita za 2023. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal) kao i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu održavanja riječnih korita za 2023. godinu na području grada Gradačac (Mala Tinja, Stara Gradašnica i lateralni kanal).

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Prijedlog programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2023. godinu kao i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga po Programu održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2023. godinu.

Ove godine održat će se 50. jubilarni Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive”. S tim u vezi usvojen je Program 50. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“ Gradačac 23.08.-26.08.2023. godine sa finansijskim planom. Usvojen je i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora 50. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive“ Gradačac.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika i radu jedinice lokalne samouprave Grada Gradačac za 2022. Godinu kao i Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac sa planom popravke i sanacije.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube