Najnovije vijesti

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

13/06/2019 | objavio Radio Gradačac
Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

U utorak (11.06.2019. g.) je održana 24. sjednica Općinskog vijeća Gradačac, što je ujedno bila i posljednja sjednica ovog najvišeg predstavničkog tijela lokalne samouprave pod ovim nazivom. U popodnevnim satima održana je i Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac, čime je, u skladu Zakonom o praglašenju Grada Gradačac, i Općinsko vijeće dobilo status Gradskog vijeća, a Općina Gradačac status Grada Gradačac.

Na početku sjednice sa dnevnog reda je povučeno 8 tačaka, a zbog hitnosti razmatranja uvršteno je novih 5 tačaka dnevnog reda.

Usljed povećanja projektovanih prihoda od PDV-a općinski Budžet je uvećan za 126.000 KM, od čega je 96.000 raspoređeno na tekuće rashode, a 30.000 na kapitalne izdatke. Budžet je, usljed ušteda po javnim pozivima za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih cesta, pretrpio i unutrašnju preraspodjelu planiranjem više sredstava za sanaciju lokalni cesta oštećenih prilikom izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže.

Vijećnici su usvojili Odluku o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama uz zaključak da mjesne zajednice, koje to još uvijek nisu uradile, svoje statute usklade sa Odlukom o mjesnoj samoupravi u roku od 30 dana.

Značajnu pažnju i raspravu vijećnika izazvao je Prijedlog odluke o moratoriju-odlaganju plaćanja mjesečne zakupnine i duga na ime neplaćenih zakupnina za 2015. godinu po Ugovoru i aneksima na Ugovor o zakupu zemljišta sa preduzećem „Nova pijaca“ d.o.o. koje upravlja pijacom u Porebricama, a u kontekstu nedavnog požara na ovoj lokaciji.

Na početku sjednice predlagač je ponudio novi prijedlog Odluke u odnosu materijal koji je prethodno dostavljen vijećnicima. Na prijedlog Kluba vijećnika RDS-a i uz prihvatanje predlagača, u predloženu Odluku je unesena dopuna kojom se reguliše da se podzakupcima na pijaci, koji još nisu počeli svoje poslovanje nakon požara, također omogući moratorij-odlaganje plaćanja zakupnine u periodu od 1. maja, a najkasnije do 30. septembra 2019. godine.

Klub RDS-a je, između ostalog, tražio da se Odluka dopuni obavezom povlačenja tužbe od strane zakupodavca prema Općini Gradačac radi izmjena i dopuna ugovora o zakupu, odnosno njegovog raskida, koja je podnesena Općinskom sudu u Tuzli 23.04.2019. godine. Međutim, nakon pojašnjenja Općinkog načelnika Edisa Dervišagića da će na osnovu ove odluke biti sačinjen aneks ugovora o zakupu na koji će Općinsko vijeće (Gradsko vijeće) također davati saglasnost i da će ona tom prilikom moći biti uslovljena povlačenjem navedene tužbe, Odluka je usvojena većinom glasova vijećnika, bez navedene dopune.

U nastavku sjednice vijećnisi su, između ostalog, usvojili: Prijedlog odluke o pokretanju prestanka JP „Veterinarska stanica“ Gradačac, Prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnih odbora tri JZU ispred Ministarstva zdravstva TK najduže do 90 dana od dana imenovanja, Nacrt programa i plana zimskog održavanja lokalanih i nekategorisanih puteva u periodu 2019.-2020. godine i Program o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube