Najnovije vijesti

Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

29/11/2023 | objavio Radio Gradačac
Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Danas je održana 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj su vijećnici usvojili Prijedlog odluke o prenosu prava upravljanja lokalnom cestom Vučkovci – Hrgovi Donji na JU Direkcija regionalnih cesta TK kategorisana u regionalnu cestu sa oznakom R – 460. Radi se o lokalnom putu od raskrsnice magistralnog i regionalnog puta u Vučkovcima do spoja sa magistralnim putem u Hrgovima Donjim ukupne dužine 2,86 kilomatra.

Nakon duže rasprave usvojen je Prijedlog odluke o zasnivanju prava plodouživanja bez naknade na dvije nekretnine vlasništvu Grada Gradačac u korist MZ Zelinja Donja. Pravo plodouživanja zasniva se na određeno vrijeme i to na period od 20 godina za potrebe kulturnog i društvenog života, radi unapređenja rada Mjesne zajednice i osiguravanje prostorija za nesmetan rad, kao i za ostale aktivnosti na području MZ Zelinja Donja u javnom interesu građana.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog programa o dopunama Programa održavanja urbanog mobilijara na području grada Gradačac za 2023. godinu vezan za uređenje poligona malih sportova „Luke“ kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu vezane za LED displej postavljen na gradskom trgu.

Kako bi se utvrdio način korištenja LED displeja usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za korištenje dijela javne površine na  području grada Gradačac za 2023. godinu. Grad će donijeti poseban Pravilnik koji će definirati način podnošenja zahtjeva zainteresirane stranke, potpisivanje Ugovora, dostave gotovog sadržaja za reklamiranje, izbora paketa i vrste paketa reklamiranja, naknade za uslugu digitalne javne površine kao i svih ostalih karakterističnih odnosa zakupoprimanja digitalne javne površine.

Nakon duže rasprave vijećnici nisu usvojili Finansijski izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac za period od 01.01.2023. do  30.09.2023. godine i za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Donesena su rješenja o utvrđivanju prestanka dužnosti i utvrđivanju stupanja na dužnost sekretara Komisije za Statut i opća akta. Vijećnici su upozanti sa  Informacijom o stanju u oblasti boračko – invalidske zaštite za 2023. godinu. Gradsko vijeće u javnoj raspravi nije imalo primjedbi niti prijedloga na nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti u Tuzlanskom kantonu.

Snimak 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac možete poslušati u prijepodnevnom programu Radija Gradačac u četvrtak, 30.11.2023. godine, od 10 sati.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube