Najnovije vijesti

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

30/04/2024 | objavio Radio Gradačac
Održana 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Odlukom Gradskog vijeća budžet Grada Gradačac za 2024. godinu uvećana je za 1.725.674 KM i sada iznosi 27.483.601 maraka. Donesena je odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine iz prethodne godine na području grada Gradačac u visino od 1.150 KM. Cijena je u odnosu na predhodni period veća za 100 KM zbog poskupljenja na građevinskom tržištu. Vijećnici su usvojili odluku o utvrđivanju visine rente po m² korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu.

Data je saglasnost Javnom preduzeću „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac za provođenje postupka za dodjelu u podzakup terena za tenis i terena za padel-tenis. Usvojen je zaključak da Parkinzi naredna tri mjeseca samostalno upravljaju teniskim terenima, a ako to ne bude finasijski isplativo da daju u podzakup.

Gradsko vijeće je donijelo odluku o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, kojim se ova zdravstvena ustanova treba zadužiti milion maraka. Sredstva će se korititi za nastavak izgradnje II faze objekta JZU Banja „Ilidža“ Gradačac što podrazumijeva unutrašnje radove i proširenja kapaciteta za novih 40 kreveta, zatim bušenje novog bunara na izvorištu i rekonstrukciju kotlovnice.

U Informaciji o planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2024/25. godinu navedeno je da sedam osnovnih škola našega grada, deveti razred školske 2023/24. godine završava 389 učenika. U prijedlogu Plana upisa učenika u I razrede dvije srednje škole u našem gradu za školsku 2024/25. godinu je predviđena mogućnost upisa 420 učenika u 18 odjeljenja. Planom je predviđen upis 60 učenika u JU Gimnazija “Mustafa Novalić” tri odjeljenja prvog razreda. U JU Mješovita srednja škola “Hasan Kikić” predviđen upis 192 učenika u 8 odjeljenja prvog razreda Tehničke škole i 168 učenika u 7 odjeljenja Stručne škole.

Snimak 34. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac možete poslušati u programu Radio Gradačca u petak (03. maja 2024. godine) od 10:00 sati na FM 98,3 MHZ, web portalu radiogradacac.ba ili platformi MojaTV Bh Telecoma u sekcijama: radio i kamere uživo.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube