Najnovije vijesti

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

28/04/2016 | objavio Radio Gradačac
Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Općinsko vijeće Gradačac na 36. radnoj sjednici usvojilo je nekoliko odluka koje se odnose na stvaranje što boljih uslova za infrastrukturni razvoj kao i podršku investicionom ulaganju i većem zapošljavanju.

Za Radio Gradačac govori Enir Šakić, predjedavajući OV Gradačac:

Kako je istaknuto, Općina Gradačac je spremna da potakne zapošljavanje i investiranje u Industrijskoj zoni II pod povoljnim uslovima uz prethodno utvrđene kriterije prodaje i povlastice za investitore. Vijećnici su podržali ovakvu inicijativu i Javna rasprava o Nacrtu Odluke o građevnsikom zamljištu bit će obavljena u narednih 30 dana.

Usvojena je Odluka da se pravo raspolaganja zemljištem bivšeg Bosnaprodukta u državnom vlasništvu upiše na Općinu Gradačac.

36. ov -1Općinsko vijeće Gradačac usvojilo je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu kojim se ukupni prihodi i primioci uvećavaju za 390.000 KM. Sredstva se usmjeravaju za kapitalne projekte infrastrukture u mjesnim zajednicama poput izgradnje puteva, ulične rasvjete i sportskih poligona.

Vijećnici su usvojili i  Izvještaj o izvršavanju Budžeta općine Gradačac za prva tri mjeseca ove godine u kojem je iskazan suficit od 1.162.435 KM. Kapitalni budžet je ostvaren sa 2,33 posto zbog smanjenog priliva sredstava viših nivoa vlasti, ali se njegovo punjenje očekuje u dugoj polovini kalendarske godine.

Opozicioni vijećnici iz SDA smatraju da je općinski budžet nerealan i da će do kraja godine biti teško ostvariti sve što je planirano. Iz Općine uvjeravaju korisnike budžetskih sredstava da se s posebnom pažnom prate sve obaveze i njihovo izmirivanje neće doći u pitanje.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac i Prijedlog izmjena Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta koji je posebno interesantan za gradačačke farmere.

Comments are closed.

YouTube