Najnovije vijesti

Održana 62. redovna sjednica Vlade TK

29/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Održana 62. redovna sjednica Vlade TK
Tuzlanski kanton

Sistemska podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim  jedinicama lokalne samouprave

Na danas održanoj sjednici Vlada je, kao oblik sistemske podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim  jedinicama lokalne samouprave, utvrdila prijedlog Zakona koji bi regulirao ovu oblast. Podsjećamo Vlada je i proteklih godina na sličan način odobravala sredstva općinama koje su ispunjavale kriterije iz javnog poziva, a Zakonskim uređenjem ove oblasti nastoji se dugoročnije riješiti ovo pitanje. Prijedlog Zakona predviđa načine ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu  koje spadaju u red nerazvijenih, nedovoljno razvijenih  i  izrazito  nerazvijenih  jedinica  lokalne  samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj pružanja ovog oblika podrške je doprinijeti njihovom privrednom, infrastrukturnom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelu ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovim zakonskim prijedlogom želi se ojačati razvojni potencijalnedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne  samouprave, koje su ujedno i demografski najugroženije jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.  Konačni cilj jeste rast i razvoj investicija u ovim sredinama, te zadržavanje i povratak raseljenog stanovništva na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.Prijedlogom Zakona predviđeni su uslovi koje jedinice lokalne samouprave moraju ispunjavati da bi ostvarile podršku iz budžeta Tuzlanskog kantona, definisani su pokazatelji za mjerenje stepena njihove razvijenosti, te način ostvarivanja podrške i drugih podsticajnih mjera. Između ostalog, opći uslovi koje bi jedinice lokalne samouprave u Kantonu morale ispunjavati, da bi ostvarile podršku u skladu sa ovim Zakonom, su da imaju do 12.500 stanovnika, da njihova površina iznosi do 350 km2,  te da imaju do 50 naseljenih mjesta.

Na današnjoj sjednici Vlada je uputila inicijativu i Vladi Federacije da se i na federalnom nivou na sistemski način uredi pitanje pomoći nerazvijenim, nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama, čime bi se stvorile pretpostavke za jednak tretman i podršku svim lokalnim zajednicama u FBiH.

U 2019. Tuzlanski kanton ostvario visokih 83,64%pokrivenosti uvoza izvozom

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatimaposlovanja privrednihdruštava iz oblasti industrije, energetike i rudarstvaTuzlanskog kantona za 2019. godinu. U 2019. godine, došlo do pada ukupnog obima industrijske proizvodnje u odnosu na 2018. godinu za 2,1%. Prema područjima, prerađivačka industrija ostvaruje rast od 1,3%, dok proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom bilježe pad od 10,2%, a vađenje ruda i kamena pad obima proizvodnje od 1,7%.U 2019. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.791.793.000 KM, što je u odnosu na izvoz 2018. godine rast od 3,6%. U isto vrijeme je došlo i do rasta uvoza od 10% te je uvezeno roba u vrijednosti od 2.142.316.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je visokih 83,64%, a vanjskotrgovinski deficit je 350.523.000 KM.U odnosu na isti period prošle godine, došlo je do rasta izvoza hrane i pića 20,5%, industrijskih materijala 8,3%, kapitalnih proizvoda 30,8%, dok je došlo do pada izvoza proizvoda za široku potrošnju 0,7%, transportnih sredstava 11,8% i goriva i maziva 14,7%.Rast uvoza ostvaren je kod hrane i pića 21,7%, goriva i maziva 3,4%, kapitalnih proizvoda 31,5%, transportnih sredstava 11,5%, proizvoda za široku potrošnju 11,9% i industrijskih materijala 2,1%.Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u decembru je iznosila 854,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2018. godine, neto plaća je veća za 7,2%. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el. energijom (1.684 KM), dok su najniže prosječne neto plate u ugostiteljstvu i hotelijerstvu (525 KM).

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za2020. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za 2020. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Imajući u vidu i da je Direkcija u dosadašnjoj realizaciji plana ostvarila određene uštede, pristupilo se izmjeni planskih dokumenata, kako bi se u plan uvrstili određeni dodatni putni pravci za koje postoji spremna projektna dokumentacija i koji se visinom potrebnih finansijskih sredstava mogu uklopiti u predviđene prihode.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila i Informaciju o stanju u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj. Nakon što je 2014. godine u saradnji sa kompanijom „Rudar“ d.o.o. Tuzla pokrenuta proizvodnja i eksploatacija u Rudniku, zbog problema u plasmanu sirove rude magnezita tj. njegove cijene koja nije prihvatljiva za pozitivno poslovanje, proizvodnja je 2019.godine ponovno obustavljena. Imajući u vidu da Rudar d.o.o. već neko vrijeme ne izmiruje svoje obaveze prema privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj, ova kompanija se našla u finansijskim problemima, te je upitno i njeno daljnje poslovanje. Zbog svega navedenog Vlada je danas zadužila Ministarstvo privrede i Upravu Društva da poduzmu sve potrebne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, na rješavanju daljeg poslovanja i statusa privrednog društva.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman 265.024,68 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenje Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 38 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 18.824.529,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 8.325.470,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec septembar 2020. godine iznositi 1.00. Podsjećamo radi se o novčanoj  egzistencijalnoj naknadi, što je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim  braniocima. Na  jednoj od ranijih sjednica Vlada  Tuzlanskog  kantona  donijela  je  Odluku  kojom je utvrdila visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period august-decembar 2020. godine u visini 4.00 KM, te je neophodno da za mjesec septembar tekuće godine donese i Odluku o koeficijentu za obračun novčane egzistencijalne naknade.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata zaupis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini. Prema odluci Senata planiran je upis za 100 redovnih studenata i 100 studenata na daljinu.

Vlada je danas odobrila 7.000,00 KM d.o.o. „Nuhanović“ Lukavac na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Lukavački sajam turizma i ekologije „LIST 2020.“ koji se održao od 17-19. septembra u Lukavcu. Također, Vlada je odobrila i 1.000,00 KM Udruženju građana pčelara „Tuzla“ u Tuzli na ime sufinansiranja Sajma pčelarstva i meda „Tuzla 2020“.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila 2.000,00 KM Udruženju „Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije“, naime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije Treće Međunarodne BH sedmice inženjerstva 2020 – BH ENGINEERING WEEK u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.10. do 31.12.2020. godine.

Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za članove Koordinacionog tijela za  definisanje aktivnosti razvoju Kampusa, odnosno njegove rekonstrukcije i izgradnje, ispred osnivača. Kao kandidati za Koordinaciono tijelo su predloženi Fahreta Brašnjić u ime Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Suad Mustajbašić u ime Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona i Elvir  Rožnjaković u ime Ministarstva  prostornog  uređenja  i  zaštite  okolice  Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas, u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2020. godinu, usmjerila neutrošenih 9.000.000,00 KM sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom  COVID-19 u na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Naime, Zakonom o izvršenju Budžeta previđeno je da će se neutrošena sredstva na dan proteka 60 dana, odnosno 180. dana po prestanku stanja nesreće, a nakon izmirenja svih obaveza nastalih na teret sredstava Posebnog podračuna usmjeriti na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa Inicijativom za zaključivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u  Tuzlanskom kantonu, te imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa kolektivnim ugovorima za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu,

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS).

Radio Gradačac / Vlada Tuzlanskog kantona

Comments are closed.

YouTube