Najnovije vijesti

Održana 64. redovna sjednica Vlade TK

13/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Održana 64. redovna sjednica Vlade TK
Tuzlanski kanton

Više od 300.000 KM za kapitalne projekte u školama

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila ukupno 316.410,00 KM za realizaciju kapitalnih projekata u školskim objektima na području Tuzlanskog kantona. Za rekonstrukciju mokrih čvorova i sanacije dijela centralnog grijanja u JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, odobreno je 157.610,00 KM. Također, za rekonstrukciju podova, centralnog grijanja i mokrih čvorova JU OŠ „Bašigovci“ Živinice je odobreno 95.000,00 KM. Za rekonstrukciju elektroinstalacija i podova nakon prokišnjavanja  JU MSŠ „Kalesija“ je odobreno 19.000,00 KM, a za opremanje, odnosno nabavku namještaja i opreme u radionici praktične nastave u JU MSŠ Teočak Vlada je danas odobrila 19.500,00 KM. Za nabavku peći na pelet sa pumpom u područnoj školi Lukavica Rijeka JU OŠ „Klokotnica“ Vlada je odobrila 12.000,00 KM, a na ime rekonstrukcije grijanja JU OŠ „Soko“ Gračanica je odobreno 7.000,00 KM. Javnoj ustanovi MSŠ „Srebrenik“ Vlada je za nabavku razglasa odobrila 5.000,00 KM, dok je JU OŠ „Živinice Gornje“ Živinice Vlada odobrila 1.300,00 KM na ime rekonstrukcije krova na kotlovnici.

Izmjene i dopune Zakona o šumama

Vlada je danas utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama. Ovim izmjenama, između ostalog  propisana je mogućnost davanja državnih šuma u zakup za potrebe postavljanja relejnih stubova i tornjeva sa pratećim objektima, nadzemnom i podzemnom infrastrukturom infrastrukturom za radio-televizijsko emitovanje, radio i telekomunikacione sisteme i kablovske mreže, a što nije bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rješenjem. Također, izmjenama je naglašeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležno za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko putem postupka krčenja šuma ukoliko je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ bez obzira je li isto u faktičnom stanju, u naravi, kultura šuma ili šumsko zemljište i bezobzira na površinu šumskog zemljišta, jer u praksi općinske/gradske službe vrše promjenu namjene šumskogzemljišta koje je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ ako istou faktičkom stanju nije u naravi kultura „šuma“ili šumsko zemljište i ako je isto manje od 1.000 m2 površine.

Nepunih 200.000 KM za podršku zapošljavanju

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o doznačavanju 195.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2020. godini. Programom poticaja zapošljavanja u 2020. godini predviđena je podrška zapošljavanju mladih, za što je planirana 51.000,00 KM, za 10 nezaposlenih osoba. Prema ovoj mjeri Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Za mjeru podrške zapošljavanju Roma planirano je 45.000,00 KM, za 6 nezaposlenih osoba. Prilikom realizacije ove mjere Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 625,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Za zapošljavanje članova porodice u kojoj ni jedan član porodice nije zaposlen planirano je 60.480,00 KM za 12 nezaposlenih osoba, a prilikom realizacije Služba će poslodavcu mjesečno isplaćivati/refundirati 420,00 KM za protekli mjesec u trajanju od 12 mjeseci.

Četvrta mjera u okviru programa je stručno osposobljavanje, za što je planirano 39.120,00 KM. Ova mjera će se realizirati tako što će Služba poslodavcu, nakon  zaključivanja ugovora o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz Javnog poziva, isplatiti sredstva za prvi mjesec, i to 339,21 KM po osobi, od čega je 250,00 KM naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza, Nakon toga Služba će isplaćivati sredstva u istom iznosu za svaki naredni mjesec, nakon dostavljenog pravdanja

Ostale odluke

Vlada je danas odobrila 100.000,00 Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, u svrhu nabavke sterilizatora-autoklava.

Vlada je danas dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2020. godinu. Ovim Programom za sufinansiranje projekata ukupno 13 lovačkih društava raspoređene su ukupno 43.511,33 KM. Dodijeljena sredstva bit će utrošena za prehranu divljači i nabavku nove divljači u lovištima.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman 40.000 KM kreditnih sredstava za jednog privrednog subjekta. Sa današnjim mišljenje Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 39 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 18.864.529,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 8.285.470,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila tekst aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog  i srednjeg obrazovanja  u Tuzlanskom kantonu čime će najniža plaća u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu biti utvrđena u iznosu od 525 KM umjesto dosadašnjih 460 KM. Ova odredba bit će primijenjena na retroaktivno od 1. septembra.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila prodaju ukupno 231.125 kg jodirane soli u pakovanjima od 50/1kg i 49.855kg Do-do začina u pakovanjima po 500g. Razlog za prodaju ovih roba iz robnih rezervi su stvoreni viškovi otkupljenih proizvoda iznad utvrđenog obima potrebnog za robne rezerve. Također, Vlada je odobrila i kupovinu robe za robne rezerve. Prema ovoj odluci Kantonalna direkcija robnih rezervi će nabaviti 23.500 kg tjestenine za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

Vlada je danas usvojila Plan jesenje sjetve u 2020. godini za područje našeg kantona. Planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim. industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 7.997,5 ha površine. Od ukupno planirane površine za sjetvu, žitaricama se planira zasijati 5.650 ha,odnosno 70.65% ukupnog plana sjetve, a što je povećanje za 333 ha ili 6,26% u odnosu na plan2019. godine. Sjetvom pšenice, kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.785 ha ili 47,33% od ukupnog plana, a to je u odnosu na prošlu godinu više za 277 ha. Plan sjetve povrća je 615 ha neznatno više u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je da se zasije 1.724,5 ha i to je za 30,5 ha odnosno1,8%, više u odnosu na prošlogodišnji plan. Posmatrano po gradovima i općinama, u Doboj Istoku, Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu, Tuzli i Živinicama sjetva je planirana na nešto većim površinama u odnosu na prošlu godinu . U Gračanici i Čeliću sjetva je planirana na nivou prošlogodišnje, dok je u ostalim gradovima i općinama nešto manja u odnosu na prošlogodišnju sjetvu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela i dvije odluke o odobravanju sredstava predviđenih Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020. godinu. Na ime sponzorstva 15. Sajma pčelarstva „MEDENA TUZLA 2020“ koji se održavao od 04.-05.09.2020. godine u Tuzli, Savezu pčelara Tuzlanskog kantona Vlada je odobrila  2.500,00 KM, a 5.000,00 KM je odobreno ”Gradačački sajam” d.o.o. Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive“ u Gradačcu.

Također, prema utvrđenim utvrđivanju sredstvima za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta“, kao i 10.000,00 KM Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ za 2020. godinu.

Vlada je danas prihvatila Inicijativu za dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika. Inicijativa za cilj ima ubrzavanje polaganja stručnih ispita doktora medicine u što kraćem roku nakon završenog medicinskog fakulteta i stjecanja stručnog zvanja doktora medicine i pred ispitnom komisijom koju imenuje federalni ministar zdravstva od članova sa područja kantona gdje se ispit polaže (Tuzlanski kantona i Hercegovačko- Neretvanski kanton) koji udovoljavaju uvjetima za ispitivače utvrđenim ovim Pravilnikom. Ukoliko bi se stručni ispiti za doktore medicine organizovali pored Federalnog ministarstva zdravstva i pri kantonalnim ministarstvima zdravstva, Tuzlanskog kantona čije je sjedište u Tuzli i ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko- Neretvanskog kantona čije je sjedište u Mostaru, bilo bi omogućeno zakazivanje više termina, a time i za veći broj kandidata za polaganje stručnog ispita za doktora medicine, i na kraju veći broj doktora medicine osposobljenih za samostalan rad.

Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji. Za podršku realizaciji medijskih projekata ove godine predviđeno je ukupno 80.000 KM, od čega su 74.000,00 KM namijenjene za medije u privatnom sektoru  i 6.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja.

Vlada je danas dala saglasnost za upis tri studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, te se ove studente oslobodila troškova školarine i participacije. Studentima iz Palestine će se tokom ove akademske godine omogućit smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“ Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2020/21. godini. Shodno odluci Senata, na ovoj visokoškolskoj ustanovi je ukupno planiran upis na oba studijska programa za 100 studenata, što je identično broju studenata za koju je ranije donesena Odluka o davanju prethodne saglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Od akademske 2016/17. godine na Visokoj školi za finansije i računovodstvo „FINra“ Tuzla organizuje se studij i ukupno imaju upisanih 234 studenta u prethodne četiri akademske godine.

Vlada je danas utvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec septembar 2020. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodne saglasnosti na prijedloge odluka Ministarstva obrazovanja i nauke o raspisivanju javnih konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je donijela Odluku o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.

Vlada je donijela i odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i  utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala i saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za unos promjena u sistemu centralizovanog obračuna plaća.

Vlada je danas donijela Uredbu o postupku, kvalifikacionim uslovima i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem radnika arheologa – kustosa u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na period od četiri godine, te dala prethodnu  saglasnost  na  Odluku  Upravnog  odbora  Javne  ustanove  Arhiv  Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje  Omera  Zulića za direktora  Javne  ustanove  Arhiv  Tuzlanskog  kantona  na  period  od četiri godine. Također, imenovan je privremeni Školski odbor JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac, na period najduže do 90 dana.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Comments are closed.

YouTube