Najnovije vijesti

Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

20/10/2020 | objavio Radio Gradačac
Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Tuzlanski kanton

Skoro 300.000 KM za projekte podrške mladima

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“. Za realizaciju ovog programa Vlada je ove godine planirala ukupno 295.000,00 KM, od čega je 250.000,00 KM namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, te rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade,rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškova njegovog održavanja, a što je propisano Zakonom o mladima Federacije BiH je predviđeno 35.000,00 KM, dok je 10.000,00 KM planirano za pripremu TV emisija o mladima, izradu brošura i drugih informativnih letaka za mlade, edukaciju vijeća mladih i omladinskih organizacija u svrhu jačanja njihovih kapaciteta, provođenje aktivnosti mladih, teza promociju projekata kojima se unapređuje položaj mladih na području Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodne godine, ove godine novina je program subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, a po prvi puta su predviđena i sredstva za rad Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Kada je u pitanju subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, kao program za kojim vlada poseban interes javnosti, kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosilaca prijava bit će: broj članova porodičnog domaćinstva,imovinski cenzus, stručna sprema, i uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture.

Kada je u pitanju ovogodišnji novitet, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, kriteriji za bodovanje su: broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,broj članova porodičnog domaćinstva, imovinski cenzus, te samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik.

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih iznosi 3.000,00 KM, dok je za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama maksimalan iznos 500,00 KM.

Ukupno 7.892.300,00 KM za finansiranje ekoloških projekata

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020.godinu, čime je iznos sredstava planiran za realizaciju ekoloških projekata povećan za 3.371.000,00 KM. Sa ovim povećanjem ukupna vrijednost ovogodišnjeg programa iznosi 7.892.300,00 KM. Shodno današnjim izmjenama Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je planiralo sredstva za uličnu energijski efikasnu rasvjetu, vanjsko uređenje spomen parka u Gradačcu, izradu tehničke dokumentacije za provođenje mjera energetske efikasnosti na javnim objektima i dr.. Dodatni jedan milion KM je planiran za subvencioniranje mjera smanjenja aerozagađenja. Nakon uspješno okončanog prvog kruga subvencija, odnosno subvencioniranja nabavke kotlova na pelet za 320 aplikanta, za što je bilo osigurano 500.000,00 KM, danas osigurani dodatni milion KM bit će raspoređen tako da će 600.000,00 KM biti namijenjeno za subvencije malim i srednjim preduzećima, a 400.000,00 KM za subvencije fizičkim licima. Također ovim izmjenama su alocirana i sredstva u iznosu od 1 milion KM za finansiranje zajedničkog projekta Vlade TK i UNDP-a, a u vezi programa energetske obnove javnih objekata u TK. Za finansiranje projekata gradova i općina prema Kantonalnom planu zaštite okoliša TK 2015-2020 je planirano 600.000,00 KM, a za sufinansiranje projekta Energetske obnove škola u sklopu projekta EU/IPA INTERREG je osigurano 280.000,00 KM. Za sistem praćenja kvalitete zraka predviđeno je 107.000,00 KM.

Više sredstava za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene Programa korištenja sredstava prikupljenih odpromjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini i time među projekte čija je realizacija planirana ove godine uvrstila i tehničko – tehnološki projekat čišćenja i uređenja melioracionih kanala te izgradnju, uređenje i sanaciju postojećih nasipa na državnom poljoprivrednom zemljištu na području grada Živinice, kao i tehničko– tehnološki projekat uređenja i zaštite zemljišta općine Čelić. Za realizaciju ovih projekata Vlada je izmjenama Programa planirala dodatnih 647.111,4 KM. Ukupna vrijednost investicija, uzimajući u obzir i investicije iz prošle godine, čija realizacija još uvijek traje iznosi 1.920.000,00 KM.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Ovom dopunom Vlada je za 50 obrazovnih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te JU Univerzitet u Tuzli odobrila realizaciju kapitalnih investicija u ukupnom iznosu od 2.512.590,00 KM.

Danas donesenim izmjenama i dopunama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2020 godinu Vlada je prethodno predviđeni iznos od 18.000 KM, povećala 35.600 KM. Ovo povećanje odgovor je na pojavu uočenu učestalu pojavu zarazne bolesti „američke gnjiloće pčelinjeg legla (Američke kuge)“, zatim sve veći broj oboljelih životinja od bruceloze.

Vlada je danas odobrila 5.297,84 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman 2,7 miliona KM kreditnih sredstava za četiri privredna subjekta. Sa današnjim mišljenje Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 43 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 21.564.529,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 5.585.470,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas odobrila i 3.000,00 KM Radiju Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije, na ime refundacije troškova za organizovanje „Trećeg međunarodnog Festivala savremene žene“ koji je održan od 8. do 11.oktobra u Tuzli.

Vlada je danas zadužila Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture, u kome će se utvrditi najniža plata u iznosu od 525,00 KM u javim  ustanovama u oblasti kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kantona.

Vlada je danas dala saglasnosti na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, te zadužila Ministarstvo finansija da analiziraju svoja zaduženja koja se odnose na obavljenu finansijsku reviziju 2019.godine i po njima postupe, a Odjeljenje za internu reviziju Ministarstva finansija da u narednoj godini, u skladu sa svojim programom rada izvrši reviziju postupanja po mjerama sadržanim u Programu mjera, a koje se odnose na propuste uočene za 2019.godinu.

Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2020. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za zapošljavanje tri osobe po Programu poticanja zapošljavanja 2020. godine, koji je raspisan od strane JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Saglasnost je dana za popunjavanje slijedećih radnih mjesta na određeno vrijeme do 12 mjeseci: stručni saradnik u Uredu za nastavu i studentska pitanja, viši stručni saradnik za radne odnose i pomoćnik generalnog sekretara.

Vlada je donijela i odluke o prijenosima vlasništva nad računarom iz Ureda premijera TK, u vlasništvo Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao i vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Škoda Octavia sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud u Gradačcu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala privremeni Školski odbor JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac, te na lični zahtjev razriješila dužnosti člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić i na tu poziciju imenovala novog člana školskog odbora.

Radio Gradačac / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Comments are closed.

YouTube