Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

22/07/2021 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Vijećnici Gradskog vijeća Gradačac na današnjoj 7. redovnoj sjednici usvojili su rebelans Budžeta za ovu godinu, čime je prvobitni budžet povećan za 1.113.698 KM sada iznosi 19.610.097 maraka. Prihodi od direktnih i indirektnih poreza povećani su za 260 hiljada kao i i kapitalni transferi za nivoa FBiH i TK za 690.000 KM.

Transfer Vlade Tuzlanskog kantona od oko 455 hiljada KM odnosi se na nastavku izgradnje projekta vodovodnog sistema u Gradačcu, te nabavku kotlova na pelet za Dom zdravlja i objekat Sportske dvorane kao i izgrdanju rasvjete na lokalitetu Stara Banja u Gradačcu.

Rebalansom je planirano i povećanje za sportske klubove u iznosu od 125 hiljada KM, te su predviđena ukupna izdvajanja za sport u ovoj godini 600 hiljada KM.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke obezbijednosti saobraćaja na putevima Općine Gradačac. Ključne izmjene vezane su za zabranu upotrebe električnih trotineta i električnih romobila.

Zabranjena je upotreba električnih bicikla i električnih balansirajućih skutera na jedan, dva ili tri točka sa jednom ili dvije osovine (električni trotineti i električni romobili) na Trgu Alije Izetbegovića i u Gradskom parku u periodu od 01. maja do 31. avgusta u terminu od 20 do 24 sata.

Brzina kretanja električnih bicikla i električnih balansirajućih skutera na jedan, dva ili tri točka sa jednom ili dvije osovine (električni trotineti i električni romobili) ograničava se na 15 km/h.

Odluka o bezbijednosti saobraćaja na putevima u Gradačcu je rađena u saradnji sa nadležnom Policijskom upravom i zabranjuje vožnju električnih romobila i električnih trotineta djeci mlađoj od 14 godina.

Izmjenama Odluke je omogućeno da motorna vozila za dostavu i snabdijevanje (hladnjače, cisterne za vodu, mlijeko i slično, tečna goriva, vozila za prevoz konfekcije, namještaja, hljeba i dr.) do osam tona ukupne dozvoljene težine mogu se, u cilju snabdijevanja građana, kretati ulicama u kojima je zabranjen saobraćaj teretnih vozila u oba smjera u vremenu od 5 do 9 sati i od 17 do 20 sati, pod uslovom da se ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Vijećnici su usvojili i amandman da se na parkingu kod gradskog parka rezervišu po dva službena parkng mjesta za potrebe Općinskog suda i Medžlisa islamske zajednice Gradačac.

Stručna služba Vijeća zadužena je da u roku od 90 dana pripremi prečišćeni tekst sa svim do sada usvojenim izmjena i dopunama postojeće odluke i Gradskom vijeću dostavi cjelovitu Odluku obezbijednosti saobraćaja na putevima Općine Gradačac.

Usvjen je i Prijedlog odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac. Vijećnici su većinom glasova podržali i Prijedlog odluke o promjeni upisa prava korištenja i prava posjeda zemljišta i objekta Vatrogasnog doma.

Kako je rečeno, na ovaj način data je mogućnost nadležnim organima Grada da pokrenu proceduru promjene upisa prava korištenja i prava posjeda Vatrogasnog doma i pripadajućeg zemljišta sa dosadašnjeg korisnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradačac u pravo vlasništva gada Gradačac a radi ureađenja i privođnja trajnoj namjeni, shodno prostorno-planskoj dokumentaciji.

Usvojen je i Nacrt odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Grada Gradačac. Služba za društvene djelatnosti i boračko-invaldisku zaštitu će u narednih 60 dana provesti Javnu raspravu i po okončanju iste Vijeću dostaviti Prijedlog odluke.

Pažnju vijećnika pobudile su informcije o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, vezana za sudski postupak povodom predaje u posjed objekta „Sportske dvorane“ u Gradačcu, kao i o poništenju postupka licitacije-dodjele u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice u katastarskoj općini Porebrice od 12.03.2021. godine. Gradsko vijeće je upoznato i sa Informacijom o stanju u oblasti turizma na području grada Gradačac.

Snimak 7. radne sjednice Gradskog vijeća Gradačac možete poslušati u programu Radio Gradačca u petak 23. jula 2021. godine od 10 sati.

Radio Gradačac / Video: RTV TK

Comments are closed.

YouTube