Najnovije vijesti

Održana centralna Javna rasprava o Nacrtu gradskog budžeta za 2020. godinu

15/11/2019 | objavio Radio Gradačac
Održana centralna Javna rasprava o Nacrtu gradskog budžeta za 2020. godinu
GRADAČAC

Danas je u sali za sjednice Gradačačkog sajma održana centralna Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Gradačca za 2020. godinu. Raspravi su se odazvali predstavnici nekoliko mjesnih zajednica, javnih ustanova, udruženja građana i mladih, kao i građani zainteresovani za učešće i predlaganje u kreiranju ovog dokumenta o kojem će raspravljati i konačanu odluku donijeti Gradsko vijeće.

Strukturu Nacrta budžeta, planirane prihode i rashode, tekuće i kapitalne transfere, i kapitalne primitke na prihodovnoj strani, kao i tekuće rashode i kapitalne izdatke ispred Službe za privredu, budžet i finansije pojasnio je Samir Iskrić. Prema njegovim riječima, Nacrt budžeta iznosi oko 18 miliona KM, od čega se oko 16 miliona odnosi na prihode od poreza, neporezne prihode, tekuće i kapitalne transfere, a oko 2 miliona na kapitalne primitke. Planirani tekući rashodi su oko 10 miliona, a kapitalni izdaci oko 8 miliona KM.

Pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i BiZ Hajrudin Hasanbašić je pojasnio na koji način se raspodjeljuju javna sredstva za javne ustanove, sport, mjesne zajednice, mlade i druge svrhe iz nadležnosti njegove službe. Sredstva planirana za navedene svrhe se raspoređuju na osnovu programa i javnih poziva, osim sredstava za rad javnih ustanova kojima je osnivač Gradsko vijeće.

Damir Kujraković, pomoćnik gradonačelnika za urbanizam, investicije i komunalne poslove, u svom izlaganju je najviše pažnje posvetio planiranim sredstvima za razvoj putne infrastukture, čija realizacija i raspodjela zavisi i od prikupljenih sredstava građana ili mjesnih zajednica za saobraćajnice za koje je programom predviđeno procentualno učešće mještana.

Prisutni su postavili niz pitanja i tražili pojašnjenja, ali i predložili oblasti u kojima bi se trebala planiraniti značajnija sredstva u budžetu. Najviše pažnje, između ostalog, usmjereno je na razvoj infrastrukture iz oblasti kulturne djelatnosti, posebno na objekat gradskog kina, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad mladih i udruženja iz oblasti kulture i društvenog aktivizma.

Kako je rečeno na kraju, u kreiranju gradskog budžeta treba da učestvuju građani i predstavnici svih segmenata funkcionisanja i rada lokalne zajednice,  te će nadležna gradska služba nastojati da organizuje i nekoliko javnih rasprava u mjesnim zajednicama do 30. novembra kada je krajnji rok za dostavljanje prijedloga, primjedbi, upiti i mišljenja na Nacrt budžeta Grada Gradačca.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube