Najnovije vijesti

Održana obuka za članove Savjetodavnog odbora odbora građana u Gradačcu

26/06/2023 | objavio Radio Gradačac
Održana obuka za članove Savjetodavnog odbora odbora građana u Gradačcu
GRADAČAC

U Gradačcu je krajem prošle sedmice održana obuka za članove novouspostavljenog Savjetodavnog odbora građana.

Prisutne je pozdravio gradonačelnik Edis Dervišagić, zaželio ugodan rad članovima Savjetodavnog odbora i predstavnicima USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA), izrazivši da će ovaj projekat doprinijeti još većoj transparentnosti svih aktivnosti gradske uprave i učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Savjetodavni odbor građana ima za cilj biti partner lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvalitet pružanja usluga, upravljanje javnim finansijama kroz veći i kontinuiran angažman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama, i drugim javnim skupovima.

Član Savjetodavnog odbora Sulejman Osmičić izjavio je da ova vrsta aktivnosti veoma dobra i da doprinosi unapređenju društvenog i ekonomskog života u našoj lokalnoj zajednici zahvaljujući čvršćoj saradnji s gradskom upravom što u konačnici doprinosi poboljšanju uslova za življenja u Gradačcu.

Podsjetimo, Gradska uprava objavila je Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana 30. maja 2023. godine. Na osnovu utvrđenih kriterija odabrano je devet predstavnika različitih lokalnih organizacija, kao što su organizacije civilnog društva, javne institucije, poslovni subjekti, kao i građana svih starosnih  skupina s mjestom prebivališta i djelovanja na području Gradačca. 

Grad Gradačac je jedna od odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru USAID-ovog Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA). USAID LGAA projekat radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne uprave kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima što će zauzvrat jačati javno povjerenje i motivirati građane da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini.

Jedna od aktivnosti USAID LGAA projekta je i podrška lokalnim upravama da ostvare dobru saradnju s civilnim društvom i privatnim sektorom putem Savjetodavnih odbora građana. Takvim pristupom se podržava opće uključivanje društva, poboljšava saradnja, povećava transparentnost i otvorenije upravljanje.

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube