Najnovije vijesti

Održani Gradačački razgovori posvećeni Mustafi Imamoviću

26/01/2020 | objavio Radio Gradačac
Održani Gradačački razgovori posvećeni Mustafi Imamoviću
KULTURA

U organizaciji BZK „Preporod“ u petak su održani tradicionalni „Gradačački razgovori“ posvećeni prof.dr. Mustafi Imamoviću. O danima odrastanja u Gradačcu, istraživanjima i naučnom radu ovog velikana bh. akademske zajednice govorili su Husnija Kamberović, Edin Mutapčić i Esad Subašić.

Kako je istaknuto prof. Imamović je naš najcitiraniji naučnik u okvirima svjetske historijografije.

Profesor Imamović je, prije svega, iza sebe ostavio kostur u literaturi za izučavanje historijsko pravnih disciplina na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. On je ostavio i kostur tog naučnog kadra koji predaje na našim fakultetima, koje je izveo prof. Mustafa Imamović, kojima je pomagao i dao svoj nesebičan doprinos, rekao je prof. Edin Mutapčić.

Posebno istakao odnos Mustafe Imamovića prema svom rodnom kraju.

On je uvijek svestrano prilazio ovom gradu i uvijek je težio da nešto da dodatno ovoj sredini i rado se vraćao. Napisao je i knjigu koja je jedan pregled o Gradačcu u Austro-ugarskom periodu i, naposljetku, darovao gradskoj biblioteci ono što je sakupio i iz čega je crpio svoja znanja iz svoje naučne i akademske karijere, rekao je Edin Mutapčić govoreći o značaju lika i djela Mustafe Imamovića kao naučnog i akademskog radnika, profesor države i prava.

Mustafa Imamović dao je poseban doprinos istražujući srednjevjekovnu historiju Bosne, istraživanju nacionalnog identiteta Bošnjaka muslimana i njihovom kulturno-nacionalnom preporodu.

MUSTAFA IMAMOVIĆ PRAVNIK I HISTORIČAR

Kako je istakao prof. Husnija Kamberović, temeljni zadatak Mustafe Imamovića je bio da  kroz nauku dokazuje kontinuitet državno-pravne tradicije Bosne i Hercegovine.

A kako je gledao na državno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine i njezin status na prelazu iz 19. u 20. stoljeće najbolje se može vidjeti kroz prizmu knjige „Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914.“, rekao je prof. Kamberović.

Govorio i o tome kako je bh. štampa izvještavala o naučnom skupu povodom 45 godina naučnog rada Mustafe Imamovića održanom 2009. godine u Gradačcu. Tim povodom emitovan je snimak emisije RTV TK „Pečat u vremenu“ o Mustafi Imamoviću iz 2009. godine.

Nadira Pamuković, predsjednica BZK „Preporod“ Općinsko društvo Gradačac, kaže da su prisutni gledajući ovaj televizijski snimak imali osjećaj da je prof. Imamović bio sa svojim sugrađanima na Gradačačkim razgovorima.

Naš sugrađanim, Esad Subašić evocirao je sjećanja na studentske dane i druženje sa Mustafom Imamovićem u Beogradu.

Druženje u Preprodu trebalo bi biti nastavljeno već u februaru kada će tradicionalno biti obilježen  Međunarodni dan maternjeg jezika. Naredni „Gradačački razgovori“ planirani su za mjesec septembar i biće posvećeni porodici Gradaščević povodom obilježavanja 12. septembra 1831. godine, kada je na svebosanskom saboru Husein-kapetan Gradaščević proglašen za bosanskog vezira. Svečana ceremonija je održana ispred Careve džamije u Sarajevu.

Radio Gradačac / Video: RTV TK

Comments are closed.

YouTube