Najnovije vijesti

Održani sastanci s predstavnicima MZ

26/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Održani sastanci s predstavnicima MZ
Civilna zaštita

Danas su u zgradi gradske uprave Grada Gradačac održani sastanci s predstavnicima mjesnih zajednica s područja grada Gradačac. Analiziran je rad štabova civilne zaštite mjesnih zajednica, angažovanih po Naredbi štaba CZ Grada Gradačac na određenim poslovima i zadacima. Razgovarano je o trenutnoj situaciji na terenu kao i izazovima s kojima se susreću Štabovi civilne zaštite mjesnih zajednica s područja grada Gradačac sve u cilju otklanjanja određenih nejasnoća i što efikasnijeg rada istih.

Na telefonskoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Gradačac, zbog higijensko-epidemiološke situacije, po naredbi Štaba civilne zaštite Grada Gradačac obustavlja se rad zelene pijace do daljnjeg. 

Prema izvještaju Higijensko-epidemiološke službe DZ Gradačac a prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa na području Grada Gradačac  u periodu od 27.02.–26.03.2020. godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor na području Grada Gradačac je 532.

U pomenutom periodu broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzom a koje su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju je 10. Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i tretiraju se kao zdrave je 50.

Dana 26.03.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 472, a za koja su izdata ili u fazi izrade rješenja od  strane nadležnog sanitarnog inspektora.  Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 472 osobe, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac, dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5°C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i stanje je stabilno.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube