Najnovije vijesti

Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

20/04/2021 | objavio Radio Gradačac
Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona
GRADAČAC

 

Na osnovu člana 48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, broj: 02/1-04-5591/21 od 16.03.2021. godine i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa, broj: 15/1-04-5591/21 od 16.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava
na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu
u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

 

Radio Gradačac / Ministarstvo za boračka pitanja TK

Comments are closed.

YouTube