Najnovije vijesti

Općina Gradačac na pragu dobijanja BFC certifikata

19/05/2017 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac na pragu dobijanja BFC certifikata
GRADAČAC

Općina Gradačac bi uskoro trebala biti certificirana za općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem u skladu sa BFC standardom. Tim povodom danas je održan zavšni sastanak u postupku certificiranja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Gradačac, verifikacionog tima, kao i predstavnici Općinskog vijeća, privrednika, javnih ustanova i komunalnih preduzeća. U dosadašnjem dijelu certificiranja Općina Gradačac je postigla najbolji rezultat ispunjenosti kriterija od 90,8 %.

Proteklih godinu i po lokalne vlasti su ispunile niz kriterija koji podrazumijevaju jačanje transparentnosti, unaprijeđenje i skraćivanje administrativnih procedura privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka. Kreiran je namjenski dvojezični web-portal (www.investingradacac.ba), koji omogućava da se na jednom mjestu prezentiraju detalji o uslovima poslovanja u općini Gradačac, kao i druge informacije koje će biti od pomoći poslovnoj zajednici pri realizaciji njihovih aktivnosti. Pušten je u funkciju i unaprijeđeni “Sistem72” (www.gradacac72.ba), putem kojeg poslovna zajednica i građani mogu uputiti zahtjeve, molbe, žalbe, savjete i sugestije u vezi sa djelokrugom organa općinske uprave. Na svaki upit, nadležne službe će odgovoriti u roku ne dužem od 72 sata. Kako bi se uspostavila veza sa našim privrednicima i građanima u inozemstvu u saradnji sa nevladinim sektorom kreirana je web platforma www.dijasporagradacac.ba. Uspostavljen je sistem SMS usluge provjere statusa predmeta iz oblasti urbanizma i građenja, koje su podnijeli građani ili privrednici. Planovi Općine Gradačac su javno dostupni na web stranioci Općine (www.gradacac.ba), a unaprijeđene su i procedure izdavanja odobrenja za gradnju. U tom smislu uspostavljeni su mehanizmi praćenja kako bismo i ubuduće mogli raditi na poboljšanju istih, rekla je Suada Hećimović, članica BFC tima Općine Gradačac.

Certifikat za Jugoistočnu Evropu u skladu sa BFC standardom bi trebao doprinijeti uspostavi povoljnog poslovnog okruženja i omogućiti da investitori i građani brže i jeftinije dođu do potrebnih informacija i usluga. Za lokalne privrednike sam certifikat nije cilj, ali je potvrda da se krenulo u dobrom pravcu.

Certifikat je poželjan za lokalnu administraciju, ali u toku certificiranja dobijete puno uputstava i bude inspiracija da se procesi pokrenu. Ono što je Udruženju privrednika i privrednicima Gradačca, pa i meni lično, važno jeste da se potenciraju neke stvari koje čak prevazilaze mogućnosti lokalne zajednice, jer puno toga zavisi od kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa. Hajde da, poslije ovog certificiranja, procese koje smo otvorili nastavimo. Puno toga se da pojednostaviti. Registracija bosanskih firmi je 40-50 stranica, registracija u zapadnim zemljama još od Austro-Ugarske je dvije do tri stranice. Prema tome, puno je segmenata koji se otvaraju, poručio je Muhamed Bilajac, predsjednik Privrednog savjeta Općine Gradačac i dodao da privrednici ne bježe od plaćanja administrativnih taksi, ali traže da procedura bude pojednostavljena i bez bespotrebne dokumentacije.

Konačna odluka o procesu certifikacije i dodjele BFC certitikata trebala bi biti poznata naredne sedmice.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube