Najnovije vijesti

Općina Gradačac traži prostor za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu

06/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac traži prostor za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu
Gradska uprava

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja (pisanih ponuda) uzima u zakup prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac – garaža i kancelarije.

Kako se navodi u oglasu prostor mora ispunjavati slijedeće uslove:

– mora biti u industrijskoj zoni u Gradačcu

– mora se nalaziti uz javnu saobraćajnicu

– mora biti osvijetljen

– mora raspolagati sa minimalno dvije garaže i kancelarijom sa slijedećim karakteristikama: minimalne dimenzije garaža visina oko 3,5 m, dužina oko 9 m i širina oko 11 m;visina i širina vrata za obje garaže minimum 4×3,5 m,

– adekvatna rasvjeta u garažama i mogućnost zagrijavanja istih

– prostor ispred garaža adekvatan za nesmetanu manipulaciju vatrogasnim vozilima

– uz garaže je obavezan i kancelarijski prostor površine oko 25 m2, sa sanitarnim čvorom, tuš kabinom i grijanjem

– neophodno je posjedovanje alternativnog snabdijevanja električnom energijom (agregat) i

– poželjan telefonski priključak

Općina Gradačac garaže i kancelariju uzima u zakup u periodu od 1.aprila – 31. decembra 2018.godine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za  javni  oglas”- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. ili na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, najkasnije do 17.marta 2018.godine do 16,00.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20.marta 2018.godine u 14,00.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube