Najnovije vijesti

Općina Gradačac za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva

20/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva
GRADAČAC

U ponedjeljak (18. decembra) je u zgradi Delegacije Evropske unije u Sarajevu 21 jedinica lokalne samouprave iz BiH izrazila svoje opredjeljenje da osigura veće učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, u okviru Regionalnog programa za razvoj lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP.

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da na transparentan način finansiraju projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za 20.000 građana u općinama i gradovima širom BiH. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, ravnopravnosti spolova, zaštita okoline, ljudska prava. Projekat će pomoći unapređenju pružanja usluga i dobrobiti zajednice, posebno u područjima gdje lokalne vlasti ne uspijevaju da obuhvate određene grupe stanovništva i njihove interese odgovarajućim servisima.

Često čujemo da postoji jedna praznina u odnosu između organizacija civilnog društva, građana i lokalnih vlasti. Cilj ovog programa je upravo da se premosti ta praznina. Projekat će omogućiti da se čuje glas građana i predstavnika civilnog društva, ali i da se obezbijedi dovoljno sredstava kako bi zajedno surađivali sa lokalnim vlastima. Ta veza je jako bitna, jer su lokalne vlasti važne za bilo koju zemlju i bilo koje društvo, u smislu pružanja usluga i resursa za ljude na terenu”, rekao je Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH.

“U Bosni i Hercegovini godišnje se dodjeljuje više od 40 miliona BAM civilnom društvu, a više od 50% tog iznosa isplaćuje se na lokalnoj razini (općine i gradovi). Moramo imati na umu da ta sredstva nisu uvijek distribuirana sistemski niti transparentno. Direktno finansiranje organizacija civilnog društva još uvijek prevladava u odnosu na transparentni način finansiranja. Ova praksa mora biti unaprijeđena, jer na ovaj način se ne rješavaju stvarne potrebe građana, rekla je Sezin Sinanoglu”, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

ReLOaD projektom obuhvaćena je 21 jedinica lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Sarajevo Centar,  Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća. 

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube