Najnovije vijesti

Općini Gradačac dodijeljen BFC certifikat

26/04/2018 | objavio Radio Gradačac
Općini Gradačac dodijeljen BFC certifikat
GRADAČAC

Na 12. godišnjoj Skupštini NALED-a svečano je dodjeljeno 17 BFC SEE certifikata za općine po mjeri privrede u BiH,Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, uz podršku Njemačke razvojne saradnje i Evropske investicione banke. Među njima se našla se i Općina Gradačac, koja se kao lokalna samouprava opredjelila za ekonomski razvoj podizanjem konkurentnosti i privlačenjem novih investicija kroz dobijanje ovog prestižnog certifikata .

BFC SEE program provodi se od 2012. i dosad se u proces certifikacije uključilo gotovo 100 gradova i općina iz pet zemalja regije, od kojih su 44 ispunile uslove za sticanje certifikata koji za privredu i investitore predstavlja pečat kvaliteta i dokaz da će u ovim sredinama naći predvidivo poslovno okruženje u skladu s najvišim međunarodnim standardima, efikasne procedure, kvalitetne baze podataka i pouzdane usluge.

Gradačac je prva općina u Tuzlanskom kantonu koja je dobila ovaj certifikat.  U prethodnih godinu dana kroz proces certifikacije uspješno je usvojila planove reformi i smjernice programa za kreiranje dobre poslovne klime.

Program certifikacije općina s povoljnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi. Značajnu tehničku i finansijsku podršku u procesu BFC certifikacije u jedinicama lokalne samouprave u BiH pruža agencija CRS, u okviru projekta RAST koji finansira USAID.

Radio Gradačac/ Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube