Najnovije vijesti

Općinski sud u Gradačcu među najuspješnijim sudovima u BiH u 2018. godini

21/05/2019 | objavio Radio Gradačac
Općinski sud u Gradačcu među najuspješnijim sudovima u BiH u 2018. godini
GRADAČAC

Općinski sud u Gradačcu je 2018. godinu završio kao 5. sud u BiH po realizaciji plana rješavanja predmeta. Tim povodom, nedavno smo razgovarali sa predsjednicom ovog suda Slobodankom Kojić.

Prema informacijama koje smo dobili od gospođe Kojić, Općinski sud u Gradačcu je do 1. decembra 2018. godine pokrivao dvije općine, Gradačac i Srebrenik. Nakon tog datuma počeo je sa radom Općinsku sud u Srebreniku, pa je došlo i do preraspodjele predmeta i odlaska dvoje sudija koji su radili na mjestu tzv. dodatnih sudija.

– U Općinskom sudu u Gradačcu trenutno je zaposleno 5 sudija na krivičnom i prekršajnom referatu i 5 sudija na građanskom referatu sa još 2 stručna saradnika. Što se tiče sudija i pozicija stručnih saradnika, sistematizacija suda je popunjena, međutim što se tiče ostalih radnih mjesta sistematizacija nije popunjena, jer bi sud trebao imati 58 zaposlenih, a trenutno ih je 43 i ne očekuje se u skoro vrijeme obezbjeđenje potrebnih sredstava za popunu upražnjenih radnih mjesta, pojašnjava sutkinja Kojić, te dodaje da iz tog razloga, pored sudija i svi ostali zaposlenici ulažu maksimalne napore kako bi sud mogao postići dobre rezultate.

Prema njenim riječima, tehnička opremljenost suda je na zadovoljavajućem nivou, ali su prostorni uslovi otežani obzirom na nedosatatak sredstava za adaptaciju i održavanje objekta. Vozni park suda je također zastario i vozila su nesigurna i nepouzdana za korištenje za potrebe sudskih izvršilaca. Iz sredstava Općine Gradačac prije uzvjesnog vremena adaptirana je pisarnica suda i još par kancelarija u prizemlju, ali je neophodno uraditi više na održavanju i poboljšanju prostornih uslova za rad suda. Problem Općinskog suda u Gradačcu predstavlja i arhiva koja je smještena u prostoru jednog školskog objekta, međutim, obzirom na poboljšanu dinamiku rješevanja predmeta, uskoro će trebati više prostora za arhivu, saznajemo od predsjednice ove pravosudne institucije.

Uprkos svim navedenim poteškoćama i ograničenjima sa kojima se susreće Općinski sud u Gradačcu, predsjednica suda Slobodanka Kojić posebno je ponosna na rezultate postignute u 2018., kao i planom realizacije predmeta za 2019. godinu.

– Mi smo prošle godine u planu rješavanja predmeta imali 3.193 predmeta, a riješeno je 2.824 predmeta, što je ukupno 88,44% realizacija plana. Svaki sudija je obavezan da realizuje plan minimalno 70%, a mi smo prošlu godinu završili sa 88,44%. Obzirom da je otvoren sud u Srebreniku i da je jedan dio predmeta otišao, jer je sad za postupanje u tim predmetima nedležan sud u Srebreniku, nama su ove godine u plan rješavanja predmeta ušli svi predmeti koji su zaprimljeni do kraja 2018. godine, što je meni drago jer građani zaslužuju adekvatnu sudsku zaštitu. Veoma je bitno da građani dobiju efikasnu sudsku zaštitu u što kraćem vremenskom roku. Jedan od glavnih razloga dobrih rezultata je što ovaj sud ima dosta iskusne i stručne, te vrijedne i savjesne sudije. Općinski sud u Gradačcu je prije 7 godina bio predzadnji sud u BiH po realizaciji plana rješavanja predmeta, nakon čega je brzo škočio među top 10 sudova, a prošle godine smo bili 5. sud u BiH po realizaciji plana, sa zadovoljstvom ističe predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube