Najnovije vijesti

Općinsko vijeće: Nastavak stipendiranja učenika i studenata bez izmjene uslova i kriterija

23/11/2017 | objavio Radio Gradačac
Općinsko vijeće: Nastavak stipendiranja učenika i studenata bez izmjene uslova i kriterija
Gradsko vijeće

Danas je održana 9. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac, a na dnevnom redu bilo je 30 tačaka. Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačc za period januar-septembar 2017. godine. Kako je navedeno, u prvih devet mjeseci ove godine općinki budžet je realizovan sa oko 54 posto i ostvaren je suficit od 808.000 KM što je iskorišteno za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda.

Usvojene su i izmjene i dopune Budžeta za ovu godinu po kojima će se sredstva od prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnih djelatnosti i od indirektnih poreza, između ostalog, iskoristiti za razvoj sporta od značaja za Federaciju. Cilj je da Odbojkaški klub „Kula-Gradačac“ umjesto u Pelagićevu trenažni proces i takmičenja nastavi u Gradačcu. Sredstva iz kapitalnog transfera od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 150.000 KM  će biti iskorištena za investicije vodovodne infrastrukture u Okanovićima.

Kako bi se što kvalitetnije vršila konkursna procedura za dodjelu općinskih stipendija vijećnici su na stolu imali Odluku o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac i odluku koja precizira ovu oblast za branitelje i članove njihovih porodica. Predložene odluke nisu dobile podršku vijećnika ali time nije zaustavljen proces dodjele općinskih stipendija. Za školsku 2017/18. godinu bit će dodjeljene 104 općinske stipendije učenicima i studentima. Za tu namjenu su u budžetu planirana sredstva u iznosu 90.000 KM, što je regulisano današnjom Odlukom o broju i iznosu sredstava za općinske stipendije.

Vijećenici su usvojili prijedloge odluka o lokalnim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Gradačca i o davanju saglasnosti na tekst novog Pravilnika o blokiranju i deblokiranju nepropisno parkiranih vozila.

Usvojene su i odluke o davanju naknadne saglasnosti za realizaciju Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Donja (faza II), te o odobravanju dodatnih sredstava od 60.000 KM za realizaciju Projekta uređenja Gradskog trga „Alije Izetbegovića“ za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Na inicijativu Saveza boračkih organizacija i prijedlog Općinskog načelnika usvojen je Nacrt Pravilnika o jedinstvenim kriterijima zapošljavanja u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Gradačac. Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o raspisivanju javnih oglasa za članove nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama.

Kako bi se realizovale aktivnosti vezane za MEG projekat usvojeni su Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća i Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana o radu lokalne uprave i o radu Općinskog vijeća.

Deveta radna sjednica počela je odavanjem pošte nedavno preminulom vijećniku OV Gradačac, Hikmetu Huseinbašiću.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube