Najnovije vijesti

OSCE: Dobrobit i sigurnost žena, rezultati za BiH

03/12/2019 | objavio Radio Gradačac
OSCE: Dobrobit i sigurnost žena, rezultati za BiH
FBiH/BiH

OSCE je pokrenuo godišnju kampanju u Bosni i Hercegovini i širom Jugoistočne i Istočne Evrope pod nazivom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju nad ženama informisanjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti javnosti o opsegu problema, te predlaganjem rješenja.

Kampanja je bazirana na glavnim rezultatima iz Istraživanja OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena iz 2018. godine, u okviru kog je intervjuirano više od 15 000 žena. Ovo istraživanje je obuhvatilo 7 država članica OSCE-a: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu. Istraživanje je takođe provedeno na Kosovu. Preko 2300 žena iz Bosne i Hercegovine je učestvovalo u Istraživanju.

Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena, rezultati za BiH mogu se preuzeti na na sljedećem linku: DOBROBIT I SIGURNOST ŽENA

Radio Gradačac / OSCE

Comments are closed.

YouTube