Najnovije vijesti

Otvoren Centar za podršku u dojenju

22/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Otvoren Centar za podršku u dojenju
Civilna zaštita

Jučer je u Domu zdravlja Gradačac ozvaničen početak rada Centra za podršku u dojenju i predstavlja dio projekta „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“, kojeg podržavaju Vlada Švicarske i organizacija UN-a u Bosni i Hercegovini. Gradačac je jedna od 10 lokalnih zajednica u našoj zemlji uključenih u ovaj projekat, a otvoreni Centar za podršku dojenju prvi je na području Tuzlanskog kantona.

U prehrani i razvoju dojenčadi i male djece, njihovom psihosocijalnom razvoju, ali i u očuvanju zdravlja majki dojenje je ključno. Oduprijeti se trendovima druge vrste moguće je samo uz podršku kakvu će od danas moći ostvariti majke dojilje, ali i trudnice u Gradačcu. Centar za podršku u dojenju u Do u zdravlja biće siguran prostor za savjetovanje i praktičnu podršku.

Za uspješniji rad biće neophodna saradnja svih odjela DZ Gradačac, a mladim majkama je upućen poziv da svaku eventualnu dilemu rješavaju u direktnom kontaktu sa osobljem Centra za podršku dojenju. Na evidencijama odjela Pedijatrije u Doma zdravlja Gradačac vodi se oko 300 dojenčadi čije majke sada imaju priliku iskoristiti podršku ove vrste.

Projektom „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“ predviđena je „Uspostava i unapređenje organizacije i koordinacije u jedinicama lokalne samouprave kroz integrisani model upravljanja rizicima od katastrofa sa fokusom na sektore zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede kako bi svi akteri adekvatno razumjeli svoju ulogu u smanjenju rizika od katastrofa“.

Shodno navedenom u oblasti zdravstva je predviđena „Podrška zdravstvenim sistemima u podizanju svijesti i promociji prakse isključivog dojenja prije, tokom i nakon vanrednih situacija na ciljanim lokacijama kroz obuke i informiranje  i edukacije“.

Otvaranjem Centra za podršku u dojenju će se promovisati poboljšane prakse zaštite, kao što su isključivo dojenje i siguran prostor za savjetovanje trudnica i dojilja. Jačanje sistema i kapaciteta za podršku dojenju ključan je oblik pripravnosti za vanredne situacije. Ovu aktivnost provodi UNICEF u koordinaciji sa drugim agencijama UN-a kroz pružanje podrške edukaciji i opremanju prostora.

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube