Najnovije vijesti

OV održalo posljednju sjednicu u aktuelnom sazivu

19/09/2016 | objavio Radio Gradačac
OV održalo posljednju sjednicu u aktuelnom sazivu
Gradsko vijeće

Vijećnici općinskog Vijeća Gradačac na 39. sjednici usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za prvih šest mjeseci ove godine. U odnosu na plan, realizovano je 34% prihoda i primitaka. Razlog niskog nivoa realizacije je loš priliv sredstava sa viših nivoa vlasti.

Vijećnici su usvojili rebalans Budžeta koji je uvećan za 113.000 KM za izgradnju poligona Luke i pješačku zonu. Usvojen je i u javnu raspravu od 30 dana upućen Nacrt Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu u iznosu od 11.062.000 KM.

Prihvaćen je prijedlog Komisije za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu da ukupan iznos za stipendiranje učenika i studenta za školsku 2016/17. godinu iznosi 100.000 KM. Donesena je odluka da Općina Gradačac osigurava  sredstva i vrši opremanje infrastrukturnih objekata u cilju unapređenja razvoja industrijskih zona, a u svrhu razvoja privrede, zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta.

Vijećnisi su prihvatili i Izvještaj o realizaciji Programa rada OV za mandatni period 2012-2016. godine. „Realizovano je 667 tačaka dnevnog reda, bez ove sjednice“ izjavio je predsjedavajući Vijeća Enir Šakić koji je uputio zahvalu medijima, Načelniku, pomoćnicima, vijećnicima i svima koji su pratili rad ovog tijela.

Jedna od danas usvojenih tačaka je i Odluka o pokretanju postupka za prelazak na trezorski način poslovanja. Inače, posljednje zasijedanje u ovom sazivu bilo je izuzetno kratko, tek nešto duže od pola sata.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube