Najnovije vijesti

OV: Rebalansom Budžet uvećan za 1,1 milion, raspušteno Vijeće MZ Vučkovci

15/05/2018 | objavio Radio Gradačac
OV: Rebalansom Budžet uvećan za 1,1 milion, raspušteno Vijeće MZ Vučkovci
Gradsko vijeće

Obiman dnevni red 14. radne sjednice Općinskog vijeća Gradačac dopunjen je prijedlogom Odluke o raspuštanju Vijeća MZ Vučkovci. Kako je u obrazloženju materijala naveo općinski Načelnik Edis Dervišagić, razlog za to je promjena strukture Vijeća ove MZ-e koju je izvršio nelegalni organ, zbor građana, što se kosi sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a podržano je od strane Vijeća.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca ove godine koji navodi uvećanje prihoda i primitaka za 14% u odnosu na plan za 2018.. Prihvaćenim izmjenama i dopunama Budžet je uvećan za oko 1,1 milion maraka. Razlog su povećani prihodi od renti od 369.000 KM, te kapitalni transferi u visini od 731.000 KM planirani od viših nivoa vlasti.

Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac, odn. objektu škole na Požarikama, preimenovan je u nacrt jer su potrebna dodatna usaglašavanja sa nadležnim Ministarstvom obrazovanja TK i osnovnom školom „Ivan Goran Kovačić“. Izmjenama Statuta Općine Gradačac definisano je da općinskog Pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje Općinsko vijeće, što je ugrađeno i u Odluku o osnivanju  Općinskog pravobranilaštva.

Vijećnici su kao prelazno rješenje podržali prijedlog Odluke o produženju roka korištenja stadiona Banja Ilidža sa pratećim sadržajima i opremom u funkciji objekta, te zadužili općinu Gradačac da u roku od 6 mjeseci predloži odluku kojom bi se definisali načini i uslovi korištenja stadiona. Na prijedlog Direkcije cesta TK proglašen je javni interes za rekonstrukciju regionalne ceste R 465 Kerep – Zelinja Srednja, te se očekuje unaprjeđenje ove putne komunikacije i kvalitetnije povezivanje sa entitetom RS-a.

Utvrđen je Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica i trgova, te označavanju objekata brojevima kako bi se potaknule aktivnosti na stvaranju pretpostavki za uvođenje adresnog registra, ispravka utvrđenih tehničkih grešaka i nedostataka u ranijim odlukama, ali i pojednostavile određene procedure.

Na inicijativu Kluba vijećnika RDS-a usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu. Podrazumijeva mogućnost propisivanje pravila ponašanja na prostoru spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, te pripadajućem zemljištu. Takva mogućnost biće ostavljena podnosiocima zahtjeva za izgradnju, uz obavezu isticanja na vidnom mjestu definisanih pravila i zabrana.

OV danas je donijelo rješenje o imenovanju Zorana Matkića za zamjenskog člana Općinske izborne komisije do provođenja nove konkursne procedure, dok je bez podrške ostalo rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava. Javnim preduzećima Komunalac i Parkinzi data je saglasnost na cijene pijačnih usluga, te usvojeni izvještaju o radu Javnih ustanova u 2017. godini. Prihvaćeni su i izvještaji Komisije o korištenju objekata “Gradine” i “Lovca” sa parkingom, te Autobuske stanice u prošloj godini, dok je prilikom rasprave o izvještajima Javnih preduzeća donesen zaključak kojim se od općinskog Načelnika i Veterinarske stanice traže prijedlozi načina rješavanja problema pasa lutalica.

Vijećnici su upoznati sa prednacrtom Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Prihvaćeni su prijedlozi JOB-a „Unija veterana“ i Organizacije demobilisanih boraca koji će, zajedno sa zaključcima tematske sjednice od 10. aprila, biti proslijeđeni federalnom Ministarstvu za pitanja boraca. Istovremeno je upućen poziv svim organizacijama i pojedincima da, u narednih 5 dana, stručnoj službi OV Gradačac dostave svoje eventualne sugestije i prijedloge vezane za Zakon o pravima demobilisanih branilaca.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube