Najnovije vijesti

PIJACA ili ZAVNOBiH ZA SVE NAS

25/11/2016 | objavio Radio Gradačac
PIJACA ili ZAVNOBiH ZA SVE NAS
Kolumna

Htio sam malo dublje promisliti o današnjem prazniku, pa ovih dana posegnuh za nekom literaturom, ne bi li izbjegao uobičajene obrasce, kojima se služimo, govoreći o državnim praznicima.

Čitajući Rezoluciju, Deklaraciju i ostale zaključke ZAVNOBiH-a, naprosto nisam mogao doći sebi, sa koliko pismenosti, znanja i mudrosti su napisane.

Ovdje odmah mogu odbaciti svega nekoliko političkih ( komunističkih ) pamfleta, parola, što je vjerovatno bilo potrebno za to vrijeme.

Vahid Klopic kolumnista 150x150 xxx

 

Suština dokumenata usvojenih na zasijedanju je toliko životna i toliko praktična podloga za dalji tok događaja, za obnašanje vlasti, strategije i usmjerenja.

U suštini Deklaracija je sadržavala regulaciju svih oblasti života jedne države, sa svim elementima Ustava, ako treba.

Ali, tu su bile potpuno praktične mjere koje je trebalo poduzimati u budućnosti. Razne borbe su u pitanju.

Borba protiv ušiju, gnjida, stjenica, trbušnog tifusa, tuberkuloze, dizenterije… Borba protiv neimaštine, bijede, siromaštva, gladi i prljavštine…

Borba za opismenjavanje i obrazovanje…

Borba za organizaciju zdravstvene zaštite…

Borba za zaštitu ljudskih prava, prava žena, djece. Prava da biraš i budeš biran.

Borba za život i opstanak svih stanovnika bez obzira na naciju, vjeru i političku pripadnost.

Borba za pravo na rad…

U tim dokumentima, štampanim prastarom mašinom za kucanje, nedvojbeno je trasiran put, da najsiromašnija zemlja ovog dijela Evrope, počne živjeti normalno.

Da u tim dokumentima.

Pisale su ih naše glave, naše ruke, u nekim bespućima Bosne, i čuvale originalne spise po cijenu života.

A Dejtonski original je izgubljen kroz tri dana. Pomalo, ili skroz apsurdno.

Dvadeset godina nam, agende, deklaracije, rezolucije, planove, pišu stranci. Mi ih prevodimo onako, kako kome odgovara.

Zato je ZAVNOBiH jedna teška, ali svijetla Bosanska istina. I teška muka.

Zbog toga, nije dovoljno samo proslaviti uz recital.

Treba ga izučavati, i vratiti se njegovim životnim pretpostavkama, ne opterećujući se tadašnjim ideologijama. U tim dokumentima je državnost Bosne i Hercegovine, apsolutna i neupitna. I skidanje tereta Tamnog vilajeta.

Malo o tome znamo.

Treba puno više.

 

 

Comments are closed.

YouTube