Najnovije vijesti

Pilot projekat Digitalnog arhiva katastra u Gradačcu

10/05/2017 | objavio Radio Gradačac
Pilot projekat Digitalnog arhiva katastra u Gradačcu
Gradska uprava

U Gradačcu je početkom maja pokrenut Pilot projekat uspostave digitalnog arhiva katastra zemljišta u općini Gradačac koji će se realizovati kroz donatorski CILAP projekat (Izgradnja kapaciteta za unapređenje Zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini) uz podršku Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo.

U posebno određenom prostoru u Gradačcu, obnovljenom dijelu starog Srednjoškolskog centra, bit će instalirana oprema za pripremu, skeniranje, sortiranje i arhiviranje dokumenata katastarskog operata u digitalnoj formi, kao i za dvosmjernu informatičku komunikaciju općine Gradačac sa Federalnom upravom za geodetske poslove, a sve na podlozi namjenski naručenog softvera za Digitalni arhiv.

Skenirani podaci i dokumenti u općini Gradačac iz ovog Pilot projekta će preko softvera biti dostupni centralnom serveru Uprave, a takođe i podaci iz Federalne uprave će biti vidljivi u općini Gradačac. Nakon skeniranja planiranog broja dokumenata i završetka pilot projekta uradit će se izvještaj kao i preporuke za budući rad na Digitalnoj arhivi katastra u FBiH.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube