Najnovije vijesti

Pilot projekat – plati koliko potrošiš

08/06/2016 | objavio Radio Gradačac
Pilot projekat – plati koliko potrošiš
JP/JU/JZU

Pilot projekat uvođenja novog načina naplate utrošene vode u stambenim zgradama u Gradačcu privodi se kraju. Kao što je poznato, naplata vode u zgradama odvija se na osnovu zajedničkih vodomjera, te da se ukupan iznos dijeli na broj stanova, odn. članova domaćinstava koji u njima žive. Dugogodišnji, brojni prigovori na ovakav način plaćanja, rezultirali su ulaskom JP Komunalac dd u radove koji bi veoma skoro trebali biti okončani u dvije zgrade.

1 1

Direktor JP Komunalac dd, Damir Okanović, napominje da postoji odredjeni broj ulaza, odn. savjesnih upravitelja sa kojima su do sada u više navrata zajedničkim aktivnostima reagovali i smanjivali nepotrebne gubitke vode. Takodjer su vršeni i pojedini zahvati u cilju racionalizacije i popravaka na obostranu korist, uz stalno traganje za konačnim rješenjem.

2 1

Prvi će novi način potrošnje i plaćanja vode iskoristiti stanari 16 stanova zgrade u ul.Ibrahima Kapetanovića 51 – ulaz 1 i 12 stanova zgrade u ul. Žrtava Srebrenice – kućni savjet 17/1. Stanari su proteklih dana pratili radove u svojim zgradama, te prilikom naše posjete iskazali zadovoljstvo konačnim rješenjem jer će, kako kažu, konačno plaćati onoliko vode koliko i potroše.

Ukupna vrijednost pilot projekata za ovih 28 stanova u dvije različite gradske zone iznosit će oko 15.000 KM, a do sada je, između ostalog, izvršeno dizanje novih vertikala od pocinčanih cijevi, montaža cijevi do ulaza u stanova, obrada i postavljanje vodomjera sa daljinskim očitanjem

Korisnicima preostaje da o svom trošku izvrše unutrašnje razvode, a JP Komunalac će instalacija do vrata koštati prosječno 550 KM po stanu. Nakon priključenja  na nove vertikale bit će obračunati konačni troškovi, dok će se ubuduće radi iznalaženja rješenja i za ostale ulaze koristiti drugi modaliteti finansiranja.

MKH/Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube