Najnovije vijesti

Planirana povećanja površina za jesenju sjetvu

11/10/2022 | objavio Radio Gradačac
Planirana povećanja površina za jesenju sjetvu
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na Plan jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Njime je predviđeno da se u 2022. godini na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.317 ha poljoprivrednog zemljišta. Ova površina, na kojoj će se zasijati ozime kulture, je za 1.571,70 ha veća u odnosu na realizovanu sjetvu u 2021. godini.

Na površini od 5.282 ha ili 72,19% ukupnog plana sjetve planirana je jesenja sjetva žitaricama. To je za 1.309 ha odnosno za 32,95 % više u odnosu na realizovanu sjetvu žitarica u 2021. godini. Sjetva povrća je planirana na površini od 538 ha, što je za 68,7 ha više u odnosu na sjetvu prošle godine, a krmnim biljem planirano je zasijati 1.482 ha ili za 189 ha odnosno 14,62%, više u odnosu na prošlogodišnju sjetvu.

Izuzev Kladnja, na području svih općina/gradova na području Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, planirana jesenja sjetva na nešto većim sjetvenim površinama. Povećanje sjetvenih površina se kreće od 175,86% na području Sapne do 1,01% na području općine Doboj Istok.

Kao i prethodne godine, u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu su planirane u Lukavcu, Gradačcu, Kalesiji, Gračanici, Čeliću, Tuzli i Živinicama.

Ipak treba imati u vidu da su cijene repromaterijala u odnosu na prošlu godinu enormno porasle što bi moglo uticati na procenat realizacije jesenje sjetve, navodi se u Planu.

Proširen obuhvat novčanih podrški u poljoprivredi

S ciljem proširenja obuhvata, te kvalitetnije podrške poljoprivrednim proizvođačima, na današnjoj sjednici Vlada je dopunila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Imajući u vidu poteškoće sa kojim se susreću poljoprivredni proizvođači, uključujući i proizvođače voća, a koje se ogledaju u konstantnom povećanja cijena mineralnog đubriva na tržištu, goriva i zaštitnih sredstava, dopunom Programa, je omogućeno pravnim licima i obrtima koji ispunjavaju propisane uvjete, a koji nisu ostvarili pravo na novčanu podršku sa Federalnog nivoa, da mogu ostvariti pravo na novčanu podršku za proizvodnju voća na kantonalnom nivou, saopćeno je iz Vlade TK.

Radio Gradačac / Vlada TK

 

Comments are closed.

YouTube