Najnovije vijesti

Počela izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mejremići u MZ Svirac

17/09/2020 | objavio Radio Gradačac
Počela izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mejremići u MZ Svirac
GRADAČAC

Grad Gradačac nastavlja sa realizacijom projekata na proširenju kanalizacione mreže na području našeg grada. Nakon što su, izgradnjom nove kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada u dužini oko 40 km, ispunjeni uslovi za priključenje 1250 novih korisnika, ovih dana započeli su i radovi u naselju Mejremići u MZ Svirac.

Trenutno se vrši mašinski iskop zemlje i postavljanje cijevi za odvodnju fekalne kanalizacije, a ovim projektom predviđena je izgradnja novih 1900 m kanalizacione mreže koja će zaštiti sliv jezera Hazna od štetnog djelovanja komunalnih otpadnih voda . Vrijednost radova je 157.755 KM.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube